Ny lönebildning mot könsbaserat lönegap

Publicerad:

I dag skriver 6F i Svenska Dagbladet att det är dags för en ny lönebildningsmodell på svensk arbetsmarknad. Industriavtalet har tjänat majoriteten av svenska löntagare väl, men vi ser också att de oskäliga löneskillnader som existerar (främst mellan kvinnor och män) är svåra att åtgärda inom ramen för de allt striktare tolkningarna av modellen. Därför tillsätter vi nu en utredning som förutsättningslöst ska undersöka möjligheterna för en lönebildning som tar bort bland annat det osakliga lönegapet mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrkesgrupper.

– Det här en utredning som tillsätts nu och dess resultat kommer vi presentera framöver. I årets avtalsrörelse står Byggnads och hela 6F till 100 procent bakom den LO-samordning vi kommit överens om.

– Vi sitter nu i förhandlingar med Sveriges Byggindustrier där samtalsklimatet är bra. Utredningen ska ses som en möjlighet att utveckla den svenska lönebildningsmodellen på sikt så att den möter framtidens utmaningar, säger Johan Lindholm i en kommentar.

Uppdaterad: