Kongress

Så skriver du motioner till 2018 års kongress

Byggnads håller sin 17:e ordinarie förbundskongress den 31 maj till 3 juni 2018 i Göteborg. Alla medlemmar i Byggnads har rätt att lämna förslag till kongressen. Det gör man genom att skriva motioner.

Publicerad:

Skickar du in en motion så tas den upp på ett möte i medlemskretsen/regionen. Du kan redan nu börja skriva motioner.

Några tips på hur man skriver en motion:

  • Välj område och skriv en rubrik.
  • Börja med en kort text som beskriver varför kongressen ska besluta enligt förslaget.
  • Lägg efter förslaget en eller flera att-satser. De bör vara så konkreta som möjligt.

Använd det färdiga formuläret för att skicka in en motion. Det finns stöd i formuläret så att allt som måste finnas med i motionen blir ifyllt.

Motionerna måste vara förbundskontoret tillhanda senast den 1 januari 2018. Du måste kontrollera med din region vilket slutdatum de har satt för att skicka in motioner till dem (vilket är ett tidigare datum).

Uppdaterad: