AD ger rätt att granska lönelistor

Fackets intresse av att kontrollera lönelistor mot kollektivavtalet är skyddade i en dom i AD där Seko stämde Peab för brott mot kollektivavtalet.

Publicerad:

Fackförbundet Seko stämde Peab Asfalt och Sveriges Byggindustrier för brott mot kollektivavtalet när PEAB vägrade att lämna ut lönelistorna till facket. Nu har Arbetsdomstolen, AD, gett Seko rätt i sitt yrkanden om skadestånd.

Sedan lång tid har uppgifter om löner lämnats ut till Seko, från början per brev, och då har dokumenten strimlats efter granskning. På senare år har uppgifterna nått SEKO digitalt och materialet sparas inte. Sedan 2009 har granskningen av lönerna delegerats till de förtroendevalda på varje större företag.

Under 2016 begärde Sekos förtroendevalda att få ut lönelistor för alla medarbetare på Väg- och Banavtalets avtalsområde. Listorna innehåller förutom löneuppgifter också namn och personuppgifter. PEAB lämnade inte ut listorna med hänvisning till personuppgiftslagen eftersom alla personer på listorna inte var med i facket. Bolaget hävdade att en skyddslagstiftning är överordnad kollektivavtal.

I sin dom anser AD att det var ett berättigat intresse hos fackförbundet att få tillgång till listorna för att se att arbetsgivaren följer avtalet fullt ut både vad gäller organiserad som oorganiserad arbetskraft. Sedan gör AD bedömningen att det inte hade gått att kontrollera att enskilda arbetstagare placerats i rätt löneklass utan att få tillgång till information på individnivå. Till sist anser AD att eftersom det gäller en mycket begränsad grupp som får tillgång till uppgifterna och att de bara används för kontroll av kollektivavtalets lönenivåer är ingreppet i oorganiserade arbetstagares integritet litet.

Peab Asfalt döms att betala 50 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Uppdaterad: