Byggnads om entreprenörsansvaret: ”En seger för Sveriges byggnadsarbetare”

Idag presenterar regeringen en proposition om att införa ett lagstadgat entreprenörsansvar för bygg- och anläggningsbranschen.

– Detta är en seger för Sveriges alla byggnadsarbetare. Nu kommer blufföretagen som trotsar lagar och regler att gallras bort, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Publicerad:

Förslaget som presenteras idag går i korthet ut på att en uppdragsgivare eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för arbetstagare hos underentreprenörer om arbetstagaren inte fått betalt av sin arbetsgivare.

– Det är vi i Byggnads som har lagt grunden för det här förslaget genom att redan 2014 träffa ett avtal om ett huvudentreprenörsansvar, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Förhoppningen är att lagen ska få en preventiv effekt och leda till att entreprenörer i högre grad kontrollerar att de underentreprenörer de anlitar är seriösa. Detta ska leda till minskat fusk i branschen.

–Vi välkomnar lagförslaget. Det är alltför många företag där ute nu som inte drar sig för att slira på lagar och regler, och ibland inte ens betala ut lön till de som utfört arbetet. Nu blir det förhoppningsvis slut med det, säger Johan Lindholm.

Uppdaterad:
Kategorier: