Johan Lindholm intervjuas av SVT.

Byggnads om entreprenörsansvaret: ”En seger”

Idag har regeringen presenterat en lagrådsremiss om att införa ett lagstadgat entreprenörsansvar för bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

– Förslaget är en stor seger för Sveriges alla byggnadsarbetare och ett nederlag för Sveriges Byggindustrier, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Förslaget som presenterades idag går i korthet ut på att huvudentreprenören åläggs att kontrollera vilka underentreprenörer som anlitas i projektet. Förhoppningen är att denna lag ska fungera preventivt och leda till kortare underentreprenörskedjor, då det ofta är långt ner i dessa kedjor som det förekommer mest oegentligheter.

– Det är vi i Byggnads som har lagt grunden för det här förslaget genom att redan 2014 träffa ett avtal om ett huvudentreprenörsansvar. Förslaget som presenteras idag är en seger för alla Sveriges byggnadsarbetare och ett lika stort nederlag för Sveriges Byggindustrier som inte ens har flera av sina egna medlemsföretag i frågan, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Byggnads har flera gånger försökt förhandla fram detta genom kollektivavtal, men motparten Sveriges Byggindustrier (BI) har inte kommit till förhandlingsbordet.

– Nu visar regeringen att det inte duger att sticka huvudet i sanden, då blir det lagstiftning, säger Johan Lindholm.

Byggnads välkomnar alltså ett lagstadgat entreprenörsansvar, men har också förhoppningen att de tillsammans med BI i framtiden ska kunna utveckla och förbättra det huvudentreprenörsansvar som redan finns i kollektivavtalen.

Uppdaterad:
Kategorier: