Byggnads vann mot SIA "BTK Bure" i lönetvist

Byggnads vann i Arbetsdomstolen mot ett lettiskt byggföretag som betalat 23 anställda för låg lön. Bolaget döms att betala sammanlagt 850 000 kr i skadestånd för kollektivavtalsbrott och för förhandlingsvägran. Dessutom Byggnads rättegångskostnader på 213 724 kr.

Publicerad:

Med NCC som huvudentreprenör betalade företaget de 23 anställda mellan 42:75 kr/timmen och 125:40 kr/timmen där den verkliga avtalsenliga lönen skulle legat på minst 179 kr/timmen, motsvarande 4:50 – 13:00 €/timme. Det visade lönelistor företaget själv har ställt till Byggnads förfogande. Byggnads har med hjälp av jurister på LO-TCO rättsskydd nu vunnit.


Inför förhandling i Arbetsdomstolen i november sa Timo Anttila, ombudsman på Byggnads:
- Helt övertygad om att vi kommer att vinna. Det är en av de få gånger vi fått lönelistor på felaktiga löner så dem blir ingen tvist om.

Det skulle varit svårt att i det här läget kalla de drabbade byggnadsarbetarna, de är normalt för rädda för att stå inför en svensk domstol. Men tack vare skriftlig bevisning, och det är inte så vanligt i de här fallen, så vann ändå Byggnads i AD.

- Domen har precis kommit och vi ska analysera den, men vi ser positivt på att AD tar hänsyn till vilken vinst företaget gjort på att åsidosätta kollektivavtalet och att man också tar hänsyn till förhandlingsvägran i domen, säger Torbjörn Hagelin, förhandlingschef Byggnads.

Uppdaterad: