Debatt 24/8: Låga löner fungerar inte!

En av valrörelsens hetaste frågor är integrationen av invandrare på svensk arbetsmarknad. Vilken politik skall föras för att sätta fler i arbete? Huvudförslagen handlar antingen om olika former av lönesänkningar och subventioner eller satsningar på utbildning och matchning – men bakom detta ligger frågan om dagens system för lönebildning inom partsmodellen skall behållas eller om politiker skall bestämma lönerna för invandrare och andra grupper.

Publicerad:

I sitt stora projekt Lönebildning för jämlikhet lät 6F-förbunden den fristående socialdemokratiska utredaren och redaktören Anne-Marie Lindgren titta på olika varianter av lönesänkningar och de utvärderingar som gjorts. Funkar sänkta löner för att skapa fler jobb?

Medverkande:

  • Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
  • Valle Karlsson, förbundsordförande Seko
  • Anne-Marie Lindgren, utredare och rapportförfattare
  • Karin Svanborg-Sjövall, chef Timbro

Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef Katalys

Fredag 24 augusti kl 08.45-09.30, Kompassen, Barnhusgatan 6.
Från 08.15 serveras kaffe och smörgås för de som anmält sig. Anmälan är obligatorisk.

Arr: 6F-förbunden och Katalys

Uppdaterad: