Byggarbetsplats i bakgrunden och två poliser i förgrunden

Fotograf: Wizworks Studios, TT

Dödolyckorna på byggen ökade 2018

Dödsolyckorna på byggarbetsplatser i år. Av ca 55 dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige i år stod byggbranschen för tio stycken. Det betyder att av de som dör på jobbet är var femte byggnadsarbetare.

Publicerad:

Byggnads har som långsiktigt mål att ingen Byggnadsarbetare ska behöva dö eller skadas på sin arbetsplats. Arbetet med en säker arbetsmiljö ska vara prioriterat.

Innebörden av detta är att Byggnads arbetar med frågan både internt, extern, centralt och lokalt. Det finns en ombudsman som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna i varje region och som har ansvaret för det faktiska arbetet. Ansvarig ombudsman på förbundskontoret har det övergripande ansvaret och är resursstöd i organisationen.

Det är främst arbetsgivarens ansvar att det arbete som utförs också genomförs på ett säkert sätt. Detta arbete kan aldrig delegeras bort. Det är vårt fackliga uppdrag att både stödja arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet och påpeka de brister som upptäcks.

Vi har även ett eget ansvar att vara "sitt eget skyddsombud". Med det menas att man ska följa gällande lagar och säkerhetsföreskrifter samt påpeka eventuella brister. Det handlar också om att ha en attityd om det viktiga att alla tillsammans arbetar och har ett ansvar för en säker arbetsmiljö.

Byggnads har som facklig part ansvaret att driva frågan om en säker arbetsmiljö och hålla nollvisionen i byggbranschen. Det handlar om att kontinuerlig utbilda och stödja medlemmar och förtroendevalda och att stödja arbetsgivarna.

 

Uppdaterad: