Låga löner funkar inte

Låga löner funkar inte

"Låglönejobben är här, de leder inte till ett bättre samhälle, de leder istället till fattigdom och utanförskap" Det menade civilminister Ardalan Shekarabi, när han kommenterade rapporten "Låga löner funkar inte", av tankesmedjan Katalys.

Publicerad:

Kraven på fler låglönejobb har i åtskilliga år nu framförts från såväl borgerligheten som näringslivet. Kravet på lägre löner bygger på tanken att dagens lägstalöner är för höga och måste sänkas så att de motsvarar den lägre produktivitet som de anställda presterar. Låglönejobben, menar förespråkarna, hjälper personer långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Till detta finns en rik flora av subventioner för anställning av arbetslösa som ska ge personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att få arbetslivserfarenhet.

Men i verkligheten har det inte fungerat så: dels är intresset ändå svalt från arbetsgivarna, dels anställs ofta personer som står relativt nära arbetsmarknaden. I rapporten "Låga löner funkar inte" granskar tankesmedjan Katalys tesen om det möjliga mot de konkreta erfarenheterna av försöken att via sänkta lönekostnader få fler i arbete. 

Som alternativ till enkla jobb nämner rapporten:

  • Nya utbildningsmöjligheter
  • Öka antalet kvalificerade jobb
  • Nya skyddade anställningar i samhällsregi
  • Skärpta regler för arbetskraftsinvandring
  • Ekonomisk politik syftande till hög sysselsättning

Rapporten "Låga löner funkar inte" lanserades under fredagen av Katalys och 6f rapporten under ett seminarium. Talade gjorde rapportförfattaren Anne-Marie Lindgren, civilminister Ardalan Shekarabi, Timbros VD Karin Svanberg-Sjövall, SEKOs förbundsordförande Valle Karlsson samt Daniel Suhonen, Katalys.

Du hittar rapporten här 

Uppdaterad: