Så reste Byggnads till BWI-kongressen i Sydafrika

Aftonbladet har i dag en artikel om Byggnads deltagande vid en kongress i Durban, Sydafrika, i november 2017. Med anledning av detta vill vi förtydliga detta:

Publicerad:
  • Byggnads deltog vid BWI:s kongress med över 800 delegater.
  • Två deltagare, Johan Lindholm och Torbjörn Hagelin, flög dit tidigare för att bland annat förbereda kongressen.
  • Efter ankomst och en arbetsdag tog de en dag ledigt, för att sedan fortsätta det förberedande arbetet innan kongressen började. Utöver förberedelser genomförde Johan Lindholm under dessa dagar flera intervjuer med svensk press.
  • Johan Lindholm och Torbjörn Hagelin flög businessklass till Sydafrika. Enligt Byggnads resereglemente är det tillåtet om särskilda behov föreligger och en bedömning görs alltid från fall till fall. Beslut fattas utifrån säkerhetsläge, arbetsmöjligheter eller anslutningsmöjligheter. I detta fall var det att arbete behövde genomföras både under resan och direkt vid ankomst. Skillnaden i pris mellan ekonomi och business var i detta fall 5 267 kronor per biljett, inte 30 000 kronor som det står i Aftonbladets artikel.
Uppdaterad: