Fotograf: Terese Perman

Fler byggjobb med ny nationell överenskommelse

Byggnads har tecknat en ny nationell överenskommelse tillsammans med parter i byggsektorn, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samarbetet ska öka möjligheterna för långtidsarbetslösa, nyanlända och funktionsnedsatta att få jobb i byggnadsbranschen.

Publicerad:

Under lång tid har parterna inom byggsektorn och myndigheter samarbetat för att hitta vägar tillbaka till arbetslivet för funktionsnedsatta genom företaget Galaxen Bygg. Nu breddar Byggnads tillsammans med byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetet med en ny överenskommelse som även omfattar långtidsarbetslösa och nyanlända.

- Sverige behöver fler händer i samhällsbygget och färre personer som inte har ett jobb att gå till på morgonen. Med den här överenskommelsen kan vi hjälpa till att snabba på integrationen och se till att fler får arbete med schysta villkor. Samtidigt blir vi fler som bygger de bostäder, skolor och vägar som behövs i vårt land, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads kommer att arbeta tillsammans med byggsektorns parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på nationell, regional och lokal nivå för att kompetensförsörjningen blir så effektiv som möjligt. Galaxen Bygg blir ansvariga för att driva arbetet för att de som står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet att jobba i byggsektorn. Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individens behov.

De fackförbund som undertecknat överenskommelsen är Byggnads, Seko, Svenska Målareförbundet och Svenska Elektrikerförbundet. På arbetsgivarsidan är det Sveriges Byggindustrier, Måleriföretagen, Plåt- och ventföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen och Maskinföretagen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är de myndigheter som undertecknar överenskommelsen.

Uppdaterad: