Vårdcentral

Fotograf: Christer Brandsvig

Så funkar de nya karensreglerna

Den 1 januari 2019 trädde de nya reglerna om karensavdrag i kraft. De nya reglerna innebär att karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Detta innebär att samtliga kollektivavtal har skrivits om.

Publicerad:

I korthet innebär reglerna att när en arbetstagare blir sjuk så ska ett karensavdrag göras med 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Exempel på olika sjukskrivningar

För en arbetstagare som arbetar heltid så innebär det att denne får ett karensavdrag på åtta timmar, det vill säga att för de första åtta frånvarotimmarna betalas ingen lön. Därefter ska sjuklön betalas med 80 procent av den lön som skulle ha betalats om arbetstagaren inte varit sjuk.

Om arbetstagaren blir sjuk på en dag då arbetstagaren skulle ha arbetat mer än åtta timmar så ska först ett löneavdrag göras på åtta timmar och därefter ska sjuklön betalas för resterande timmar denna dag och även under resten av sjuklöneperioden.

Om arbetstagaren är schemalagd för att arbeta åtta timmar per dag och blir sjuk efter fyra timmar och även är sjuk hela nästa dag så ska karensavdrag göras med fyra timmar den första dagen och fyra timmar den andra dagen och därefter ska sjuklön betalas för resterande fyra timmar. Om arbetstagaren däremot blir sjuk efter fyra timmar och är åter i arbete dagen efter så ska karensavdrag bara göras med fyra timmar.

Ytterligare bestämmelser

I avtalen finns bestämmelser om hur många karensavdrag som kan göras på ett år samt regler om karensavdrag då arbetstagaren återinsjuknar.

Uppdaterad: