Workers’ memorial day: Idag hedrar vi de arbetare som dött på jobbet

Idag är det internationella Workers' Memorial Day. Det är en dag för att minnas och hedra alla de arbetare som dött på jobbet.

Publicerad:

Att dödsolyckorna har ökat är oacceptabelt. Förra året dog tio byggnadsarbetare i Sverige. I år har redan flera fått sätta livet till.

Vi minns våra kollegor och vänner som gått bort och hedrar dem genom att kämpa för att ingen ska dö av sitt jobb.

Byggnads ställer sex konkreta krav för att förbättra arbetsmiljön och få stopp på jobbdöden:

  1. Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott.
  2. Straffsanktioner när skyddsombud utestängs.
  3. Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U).
  4. Ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.
  5. Ökade resurser till Arbetsmiljöverket och fler inspektioner på byggarbetsplatser.
  6. Bättre efterlevnad av nuvarande lagar och regler.

Byggnads arbetar konstant mot arbetsolyckor och har sedan lång tid en nollvision mot arbetsolyckor. Våra skyddsombud är vardagshjältarna som står upp för byggnadsarbetarnas rättigheter på våra arbetsplatser – och stoppar och larmar när oegentligheter uppstår.

Uppdaterad: