Torbjörn Hagelin

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Alla nya kollektivavtal klara

Samtliga sex kollektivavtal som Byggnads förhandlar fram är nu klara. Under avtalsrörelsen har vi lyft fram hur byggbranschen behöver mer ordning och reda, säkrare arbetsmiljö och ökad jämställdhet. 

Publicerad:

Den 26 november tecknades ett nytt Byggavtal. Det inkluderade bland annat utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning. Den 4 december blev Plåt- och ventilationsavtalet samt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl klara, den 9 december tecknades ett nytt Glasmästeriavtal och den 11 december ett nytt Entreprenadmaskinavtal. 

– I den här avtalsrörelsen har vi visat för hela Sverige att byggbranschen behöver mer ordning och reda, säkrare arbetsmiljö och ökad jämställdhet. Vi har fått driva arbetsgivarna framför oss i de här frågorna och jag är stolt över att vi nu kan leverera på samtliga punkter. Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra, arbetet för en sundare byggbransch slutar aldrig, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Efter medling mellan LO-förbunden, där Byggnads är en del, och Kompetensföretagen blev även Bemanningsavtalet klart den 17 december.

Byggavtalet

Plåt- och ventilationsavtalet

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Glasmästeriavtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Bemanningsavtalet

Uppdaterad: