Byggnadsställning

Arbetsmiljöbrister på var fjärde byggarbetsplats

Var fjärde kontrollerad byggarbetsplats har brister i arbetsmiljön. Det visar resultatet av de kontroller Byggnads genomförde under den europeiska arbetsmiljöveckan 19–23 oktober.

 

Publicerad:

Totalt genomfördes 1393 kontroller över hela landet och på 25 procent av dessa uppdagades brister som omedelbart skulle behöva åtgärdas för att inte riskera de anställdas liv och hälsa.

Vanligaste bristerna var inom hantering av kemiska ämnen, fallrisker samt passerande fordonstrafik.

– Det här är fullständigt oacceptabelt och en av anledningarna till att vi driver frågan om arbetsmiljö så hårt i årets avtalsrörelse. När penningjakten går ut över säkerhetstänket är det vi byggnadsarbetare som får betala priset med våra kroppar. Det behövs en rejäl upprensning i hela branschen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

I bland annat Skåne upptäcktes ytterligare flera fall där arbetet omedelbart skulle stoppats, om de regionala skyddsombuden haft tillträde till arbetsplatsen. Gällande reglering förhindrar de regionala skyddsombuden att besöka arbetsplatser som saknar fackligt anslutna medlemmar. Att ge de regionala skyddsombuden möjlighet att verka på fler arbetsplatser är en av frågorna Byggnads driver i årets avtalsrörelse.

Byggbranschen är landets mest olycksdrabbade och statistiken över dödsolyckor är full av tragedier. De senaste tio åren har mellan fem och fjorton personer årligen dött på svenska byggen och hittills i år finns det inget som tyder på ett trendbrott.

Resultat län för län

Län

Antal kontrollerade arbetsplatser

Antal arbetsplatser med brister

Andel arbetsplatser med brister

Södermanland

59

23

39%

Östergötland

83

21

25%

Kalmar

47

9

19%

Jämtland

24

7

29%

Västernorrland

43

18

42%

Halland

29

7

24%

Västra Götaland

67

14

21%

Örebro

91

14

15%

Värmland

66

9

14%

Gävleborg

19

5

26%

Dalarna

13

1

8%

Uppsala

69

19

28%

Jönköping

38

5

13%

Västmanland

22

5

23%

Skåne

266

55

21%

Kronoberg

25

2

8%

Blekinge

34

8

24%

Gotland

14

5

36%

Norrbotten

75

17

23%

Stockholm

204

81

40%

Västerbotten

105

20

19%

Uppdaterad:
Kategorier: