Byggnads och Byggföretagen har gjort upp om villkoren för korttidspermittering

På grund av coronasmittan har regeringen öppnat för stöd vid korttidspermittering. Under tisdagen gjorde Byggnads och Byggföretagen samt Maskinentreprenörerna upp om villkoren. Avtalen kommer att vara likalydande på samtliga fem avtalsområden inom bygg.

Publicerad:

– Nu handlar det om att säkra jobben och skapa stabilitet inom branschen i ett extremt läge. Därför har vi parter nu kommit överens om förutsättningar för att få göra korttidspermitteringar. Men vanliga uppsägningar och vanliga permitteringar hanteras enligt de redan befintliga avtalen, precis som annars. Sedan finns denna möjlighet med korttidspermittering i speciella fall om arbetsminskningen beror på coronapandemin. Till syvende och sist handlar det om att Byggnads medlemmar ska ha ett jobb att gå till när krisen är över, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Avtalen om korttidspermitteringar är centrala avtal. Lokala avtal kommer slutas på varje arbetsplats eller i varje turordningsområde. Byggnads kommer utbilda de regionala ombudsmännen kring de nya avtalen. Avtalen gäller retroaktivt från den 16 mars.

  • Det här gäller vid arbetsbrist (4,68 MB)

    Det är lagen och kollektivavtalen som styr reglerna på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsbrist regleras detta genom vårakollektivavtal och medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om anställningsskydd (LAS).

    Det här gäller vid arbetsbrist
  • Det här gäller vid korttidspermittering (5,54 MB)

    På grund av coronaviruset och oron på arbetsmarknaden kan din chef ansöka om stöd vid korttidspermittering. Det nya avtalet syftar till att minska uppsägningar under coronakrisen.

    Flygblad: Det här gäller vid korttidspermittering
Uppdaterad: