Byggmarknadskommissionen ska kartlägga byggbranschen

Ett unikt initiativ samlar byggbranschen för att värna den svenska modellen, säkra schyssta arbetsvillkor, en sund konkurrens och långsiktigt utveckla en seriös och hållbar byggbransch.

Publicerad:

Byggnads har under många år uppmärksammat att det finns stora problem i byggbranschen. Oseriösa företag följer inte lagar och regler och villkoren för arbetstagarna dumpas. Detta sker på såväl de större bygg- och anläggningsprojekten, som inom byggservicen till enskilda.

–Allt för länge har vi konstaterat att vår bransch lider av låglönekonkurrens, utnyttjande av arbetskraft, att arbetsplatsolyckorna ökar och att kriminalitet har fått fäste. De allt längre kedjorna av underentreprenörer gör att våra kollektivavtal kringgås, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Byggmarknadskommissionen ska kartlägga rådande förhållanden på den svenska byggmarknaden och föreslå åtgärder som främjar en långsiktig utveckling av en sund, hållbar och attraktiv byggbransch. Kommissionen är ett byggbranschinitiativ som samlar de största byggföretagen, fackliga organisationer, allmännyttiga och kooperativa företag. Arbetet kommer att pågå i två år.

–Samhället drabbas av samhällsekonomiska kostnader i mångmiljardklassen, enskilda individer utnyttjas i form av social och lönemässig dumpning, säger Stefan Attefall, tidigare bostadsminister och ordförande för Byggmarknadskommissionen.

–Jag är glad att vi i byggbranschen nu kan samlas kring ett initiativ som förhoppningsvis kan leda till en byggsektor med sund konkurrens och där våra kollektivavtal respekteras, säger Johan Lindholm.

Byggmarknadskommissionens består av:

  • förre bostadsministern Stefan Attefall, ordförande,
  • generaldirektör Ann-Marie Begler,
  • förre ordföranden för IF Metall Anders Ferbe,
  • tidigare vd för NCC i Sverige Svante Hagman,
  • arbetsrättsjurist Susanna Ribrant samt
  • vd:n för Malmös kommunala bostadsbolag Marie Thelander Dellhag.

Byggnads ordförande, Johan Lindholm, deltar tillsammans med bland annat VD för Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier), Catharina Elmsäter-Svärd, i Byggmarknadskommissionens referensgrupp.

Läs även:

"Bransch och fack kraftsamlar mot brottslighet på byggen", DN Debatt, 20-02-07 

Uppdaterad: