Byggnads: Varsel om strejk

Byggnads varslar om strejk – ”En ödesfråga för hela branschen”

I dag varslar Byggnads om strejk på Byggavtalet från och med 27 november om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal innan dess. Varslet omfattar i steg ett 87 arbetsplatser och cirka 1 400 anställda över hela landet.

Publicerad:

Orsaken till varslet är motparten Byggföretagens överraskande ovilja att ta tag i de problem med dödsolyckor och arbetslivskriminalitet som länge plågat branschen.

Under avtalsförhandlingarna har Byggnads förslag för att få ner olyckstalen och få bukt med kriminaliteten hamnat längst ner på dagordningen. Istället ligger arbetsgivarnas fokus enbart på gamla käpphästar som att få mer makt över lönesystem, arbetstid och att minska byggnadsarbetarnas inflytande på våra arbetsplatser.

– Under året har fack och arbetsgivarna stått sida vid sida på seminarier och pratat om hur vi ska städa upp branschen. Men när vi sedan sitter i förhandlingar går de inte från ord till handling. Det här är en ödesfråga för byggbranschen. Vilken väg ska vi gå? En byggbransch i världsklass eller en byggbransch i spillror? säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Byggföretagens inställning kommer varken leda till sund konkurrens eller ordning och reda i branschen. Vi har kollegor som aldrig kommer hem efter arbetsdagen. Familjeföretag som blir utkonkurrerade av fuskande företag. Det här är frågorna vi ska fokusera på. Parterna behöver kroka arm för skapa en bransch vi kan vara stolta över, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Byggnads åtgärder för ordning och reda i byggbranschen

 • Att ge regionala skyddsombud tillträde till fler arbetsplatser för att skapa en säkrare arbetsmiljö.
 • Företagen ska kunna bevisa att underentreprenörer följer kollektivavtal.
 • Tydligare regler kring traktamenten för arbetare från andra länder.
 • För att förhindra fusk ska lönespecifikationen tydligt visa lön, ledighet, ersättningar och intjänad pension.
 • Bodar och omklädningsrum ska vara anpassade för alla oavsett kön.
 • Gravida arbetstagare ska kunna vara hemma med ersättning om arbetsuppgifterna riskerar skada fostret.

Varslet omfattar i steg ett 87 arbetsplatser över hela landet och gäller Byggavtalet.

Entreprenadmaskinavtalet, Glasmästeriavtalet, Plåt- och ventilationsavtalet och Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kommer i vissa delar följa Byggavtalet och inväntar därför resultatet innan förhandlingarna går vidare.

Konflikten har ingenting med lönenivåer eller avtalets längd att göra.

 

Frågor och svar om varslet

 • Arbetsgivarna vägrar att ta tag i problemen med arbetslivskriminalitet och dödsolyckor. De vill inte fortsätta förhandla om vi inte går med på sämre villkor gällande lönesystem och vårt viktiga inflytande på arbetsplatserna. Det är inte okej att systemet gynnar fuskare. Vi varslar för att det är allvar. Byggnads ställer inte upp på några försämringar för våra medlemmar!

 • Vi har ett system med ackordslöner där du som arbetare har ett stort inflytande över din arbetssituation och där du själv har möjlighet att påverka din lön. Arbetsgivarna vill minska ditt inflytande och försämra våra möjligheter att hjälpa dig.

 • Märket är en överenskommelse mellan flera olika branscher om hur mycket lönen ska öka under en viss tid. Självklart respekterar vi märket som är en löneökning på 5,4 % över 29 månader.

  Konflikten har ingenting med pengar, löneökning eller avtalets längd att göra. Varslet handlar om maktfrågor och inte om frågorna som finns i LO-samordningen (märket).

 • Konflikten gäller från och med fredag 27 november om inte vi och arbetsgivarna kommer överens om ett nytt avtal innan dess. Varslet omfattar i ett första steg 87 arbetsplatser och cirka 1 400 anställda över hela landet.

 • I byggbranschen har de flesta arbeten rullat på som vanligt under pandemin. Vi har dessutom haft många goda år bakom oss och kreditupplysnings-företaget UC kallade nyss bygg-branschen för ”pandemins vinnare”.

  Vi kan inte vänta med att skapa vettiga förutsättningar och sund konkurrens för alla de företag som vill göra rätt för sig.

  Vi kräver schyssta arbetsvillkor för våra medlemmar. Byggföretagen kräver däremot att vi ska acceptera deras förslag (som innebär sämre villkor för våra medlemmar), om de i gengäld ska gå med på de positiva förändringar som behövs för att komma tillrätta med fusket i byggbranschen. Varslet är vårt enda sätt att visa allvaret i situationen.

 • Naturligtvis har vi inte lämnat förslag som strider mot lagen. Det är inte sant och bara något som arbetsgivarna påstår för att de inte vill diskutera olika möjligheter för att hitta nya lösningar.

 • Detta är inte heller sant. Vad det handlar om är att vi vill få bort missbruket av bemanningsföretag, låglönekonkurrensen och utnyttjandet av arbetskraft. Vårt mål är alltid att gynna seriösa företag och att alla ska följa kollektivavtalen.

Uppdaterad: