Historiskt avtal

Historiskt nytt avtal för byggbranschen

Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, ett förbättrat huvudentreprenörsansvar och fler verktyg för att komma åt lönedumpning. Det är innehållet i det nya kollektivavtal som parterna enades om under torsdagen.

Publicerad:

– Det här är ett historiskt avtal. Där lagstiftarna gick bet klev landets byggnadsarbetare in. Där politiken misslyckades visade Byggnads medlemmar vad ett starkt och enat fackförbund kan åstadkomma. Att ge de regionala skyddsombuden ökad tillträdesrätt kommer inte lösa alla problem i byggbranschen men det ger oss verktygen att göra skillnad på riktigt, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Avtalet har en längd på 29 månader och sista avtalsåret är uppsägningsbart. Det ger en löneökning på 5,4 procent fram till 30 april 2023 enligt det märke som sattes av parterna inom industrin tidigare i höstas. Därutöver en pensionsuppgörelse som ger de anställda rätt till pensionsavsättning från 22 års ålder. Dessutom ökas den extra pensionsavsättningen för samtliga.

Avtalet innehåller även en uppgörelse om graviditetslön för gravida som inte kan arbeta vidare då arbetsuppgifterna riskerar att skada den gravida eller fostret. Arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten samt arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier kommer också tillsättas.

– I den här avtalsrörelsen har vi visat för hela Sverige att byggbranschen behöver mer ordning och reda, säkrare arbetsmiljö och ökad jämställdhet. Vi har fått driva arbetsgivarna framför oss i de här frågorna och jag är stolt över att vi nu kan leverera på samtliga punkter. Det finns fortfarande mycket jobb kvar att göra, arbetet för en sundare byggbransch slutar aldrig, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Avtalet i korthet

  • Ökade befogenheter för regionala skyddsombud: Byggnads regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
  • Huvudentreprenörsansvaret: Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt ett utökat ansvar för huvudentreprenören.
  • Bättre pension: Uppgörelse enligt märket som ger pensionsavsättning från 22 års ålder. Dessutom ökas den extra pensionsavsättningen för samtliga.
  • Lön: Löneökningar enligt märket på 5,4 procent fram till 30 april 2023 och en definition av lön och traktamenten som ytterligare förhindrar lönedumping från utländska företag.
  • Jämställdhet: Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan samt arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten och arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Övrigt: Avtalet innehåller även en överenskommelse att gränsen för när ackord förhandlas av arbetslaget lokalt på arbetsplatsen utökas från 900 till 2 500 timmar. Byggnads har dock ett tolkningsföreträde och en möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det bedöms nödvändigt. För hängavtalsbundna företag gäller fortfarande 900 timmar.

Överenskommelsen innebär att alla konfliktåtgärder dras tillbaka.

Uppdaterad: