Korttidspermitteringar

På grund av coronaviruset och oron på arbetsmarknaden har regeringen öppnat för stöd vid korttidspermittering. Byggnads har med sina motparter tecknat kollektivavtal om korttidsarbete för byggbranschen.

Publicerad:

Avtalet för korttidspermittering och korttidsarbete är något annat än de uppgörelser kring permitteringar som redan finns i kollektivavtalet. Vanliga uppsägningar och permitteringar ska hanteras enligt de befintliga avtalen.

Frågor och svar om korttidspermitteringar

Vad är korttidspermittering?
Korttidspermittering eller korttidsarbete, är inte samma sak som vanlig permittering utan innebär att du under en begränsad tid kan gå ned i arbetstid och ändå få behålla nästan hela din lön.

Med anledning av coronaviruset har regeringen beslutat att arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd till korttidspermittering fram till 30 september 2021.

Hur länge kan jag vara korttidspermitterad?
Längden på din korttidspermittering och hur mycket du ska jobba framgår av det lokala kollektivavtalet.

Vad händer om jag måste vabba eller blir sjuk när jag är korttidspermitterad?
Du ska anmäla det till din arbetsgivare precis som vanligt.

Min arbetsgivare säger att jag ska jobba två dagar i veckan, kan hen beordra övertid samtidigt?
Nej, det är inte tillåtet.

Påverkas min semester av korttidspermitteringen?
Nej.

Kommer min arbetstidsförkortning att påverkas?
Nej.

Kan min arbetsgivare säga upp mig, och sen korttidspermittera mig under uppsägningstiden?
I vissa fall. Men om du är korttidspermitterad under uppsägningstiden har du rätt till full lön.

Har du fler frågor? Kontakta Byggnads medlemscenter.

  • Det här gäller vid arbetsbrist (4,68 MB)

    Det är lagen och kollektivavtalen som styr reglerna på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsbrist regleras detta genom vårakollektivavtal och medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om anställningsskydd (LAS).

    Broschyren Det här gäller vid arbetsbrist
  • Det här gäller vid korttidspermittering (5,54 MB)

    På grund av coronaviruset och oron på arbetsmarknaden kan din chef ansöka om stöd vid korttidspermittering. Det nya avtalet syftar till att minska uppsägningar under coronakrisen.

    Flygblad: Det här gäller vid korttidspermittering
Uppdaterad: