Ljus

Ingen ska dö på jobbet!

I dag den 28 april uppmärksammas Workers’ Memorial Day runt om i världen. En särskild dag för att komma ihåg och hedra de som förolyckats på våra arbetsplatser.

Publicerad:

Under förra året dog totalt 46 människor på arbetsplatser runt om i Sverige. Av dessa arbetade hela 14 stycken inom byggbranschen. Varje siffra i statistiken är en människa som aldrig mer kommer att komma hem. En kollega som saknas runt fikabordet.

– Det bästa vi kan göra för att hedra och minnas våra kollegor och kamrater är att fortsätta arbetet mot dödsolyckorna. Ingen ska dö på jobbet – och det är allas vår skyldighet att göra allt i vår makt för att nollvisionen ska bli verklighet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

När arbetsmiljöverket nyligen granskade 82 dödsolyckor från 2018 och 2019 kom de fram till att nästan samtliga hade kunnat undvikas med ett fungerande arbetsmiljöarbete. Slarv, stress och avsteg från etablerade rutiner kan verka ofarligt i stunden. Men vid samtliga händelser arbetsmiljöverket granskande skedde det avvikelser från hur man vanligtvis gör på arbetet.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten för de anställda. Till sin hjälp har hen skyddsombuden och, i de fall där något skyddsombud inte finns på arbetsplatsen, ett regionalt skyddsombud som kan verka på flera arbetsplatser.

Regeringen har föreslagit för riksdagen att arbetsmiljölagen ändras så att regionala skyddsombud får rätt att besöka alla arbetsplatser som har kollektivavtal. Men när frågan ska behandlas av riksdagen i juni talar allt för att förslaget kommer att röstas ner.

– Att ge de regionala skyddsombuden tillträde där de behövs som mest borde vara en naturlig del av kampen mot dödsolyckorna. Att högerpartierna motsätter sig detta är helt oacceptabelt! Vi behöver skyddsombud på så många arbetsplatser som möjligt och tillträde för regionala skyddsombud på övriga arbetsplatser där kollektivavtal finns, säger Johan Lindholm.

Uppdaterad: