Johan Lindholm, Byggnads

Fotograf: Terese Perman

LO-styrelsen stöder Byggnads LAS-krav

Inför LO-kongressen krävde Byggnads tillsammans med en rad andra förbund bland annat en omstart i förhandlingarna om LAS och att begreppet saklig grund vid uppsägningar inte ska ändras. Nu står det klart att LO-styrelsen bifaller motionen.

 

– Det är väldigt positivt att LO-styrelsen nu är överens om att de grundläggande pelarna i LAS ska vara kvar. Det här är en ödesfråga för arbetstagarna och det är helt avgörande att LO står eniga, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

I enighet med Januariavtalet tillsatte regeringen förra året en utredning om LAS som ska presenteras senast 29 maj. Enligt januariavtalet kommer regeringen gå vidare med utredningens förslag om parterna inte når en överenskommelse.

– Hela LAS-utredningen borde kastas i papperskorgen! I en tid där alla talar om mer trygghet är lagändringar som ska göra det lättare att sparka folk det sista vi behöver, säger Johan Lindholm.

De att-satser som LO-styrelsen beslutat bifalla:

  • Att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna.
  • Att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS.
  • Att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivavtal.
Uppdaterad: