Johan Lindholm

Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande

Några ord med anledning av förslag om ny LO-ordförande

Som ni säkert känner till så har jag  varit en av kandidaterna till ny ordförande för LO. För mig är det en självklarhet att åta mig varje uppdrag, där jag kan arbeta för att Sveriges löntagare ska få så bra villkor som möjligt. Det är en skyldighet för alla förbundsordföranden i LO-förbunden. Och det ligger i min natur att anta utmaningar och se möjligheter. Villkoren för Sveriges löntagare är alltid första prioritering. 

Publicerad:

Det finns verkligen stora utmaningar för oss i fackföreningsrörelsen att ta tag i. Först måste laguppställningen med alla lagdelar fungera och alla måste orka långsiktigt. Engagemang och vilja av stål kommer att bli avgörande. Vi får inte heller tro att detta arbete är en quick fix! Det är det inte. Vi har massor av utmaningar framför oss internt i LO. Öppenhet, transparens och respekt måste vara våra ledstjärnor.

Jag är övertygad om att LO behöver vara en mer självständig röst i den politiska debatten. Speciellt nu när vi är i en situation där det politiska kompromissandet leder till förslag som ökar otryggheten för många. Ta till exempel utredningen om att försämra anställningstryggheten i LAS. En utredning som aldrig borde ha sett dagens ljus. Här måste LO vara väldigt tydligt och stå upp för löntagarnas trygghet på arbetsmarknaden.

Coronapandemin visar med all önskvärd tydlighet att vi inte behöver mer av nyliberal politik där vård, skola, omsorg och annan offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas. Istället behöver vi mer av en politik där våra skattepengar går till den gemensamma välfärden och där våra trygghetssystem förbättras. Precis som har skett med till exempel a-kassan. Nu gäller det att hålla i detta framöver. Lösningen kan aldrig vara att öka otryggheten och sänka skatterna för de rikaste.

LO behöver också vara en drivande kraft för att få fler medlemmar till LO-förbunden. Jag menar att detta måste vara fokus de kommande åren. Byggnads har de senaste fyra åren ökat sitt medlemsantal. Jag vill tro att detta beror på kombinationen att våga ta strid för förbättringar i avtalsrörelser, klarhet i debatten och ett tydligt medlemsfokus. Idag tror jag många tycker att LO mer går politikens ärenden och glömmer medlemmarnas vardag.

Diskussionen om lika lön för lika arbete måste intensifieras. Skillnaden i villkor mellan män och kvinnor  på arbetsmarknaden är fullständigt oacceptabelt och här spelar LO en viktig roll för att tydliggöra det fackliga arbete som måste till. Även här har Coronapandemin synliggjort den verklighet som många inom vård och omsorg arbetar under. Det kan knappast finnas något viktigare än att förbättra villkoren för de som sliter för att vi andra ska känna trygghet när det behövs.

Jag vet att solidariteten inte känner några gränser. Globaliseringen har medfört att många människor blir utnyttjade på arbetsmarknaden runt om i världen och här i Sverige. Som ordförande i Byggnads har jag länge kämpat för att ingen som kommer för att arbeta i Sverige ska bli utnyttjad. Våra kollektivavtal ska gälla alla. Detta måste LO stå upp för i alla lägen. Inom EU finns idag en stark tro på att marknaden ska reglera det mesta. Vi måste tydligt sätta gränser för marknaden och sätta stopp för utnyttjandet av Europas löntagare.

Många gånger handlar det om att välja mellan att förvalta det man har eller våga börja en förändringsresa. Byggnads har startat en resa för att bättre klara framtidens utmaningar. Jag är övertygad om att även LO behöver mindre av förvaltning och mer av utvecklade verktyg för att möta en allt snabbare och rörliga arbetsmarknad och värld.

Detta är bara några områden och utmaningar som jag menar att LO behöver ta tag i.

Nu är jag inte en av kandidaterna. Valberedningen förordar istället Handels nuvarande ordförande Susanna Gideonsson. Jag ställer mig bakom valberedningens förslag och önskar både henne och resten av ledningen all lycka till med det kommande arbetet.

Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att jag stormtrivs med mitt uppdrag som ordförande i Byggnads. Det är en ära att få företräda Sveriges byggnadsarbetare och jag är oerhört sugen på att få ta tag i kommande utmaningar. Tillsammans är vi starka, stolta och trygga.

Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande

Uppdaterad: