Rapporten Bostäder åt alla! En rättighet även efter pension

Ny rapport visar brister i äldres boenden – ”En tickande bomb”

Om 50 år kommer var fjärde person vara pensionär. Det kommer ställa stora krav på samhället, inte minst på hur vi planerar, bygger och renoverar bostäder. En ny rapport från Byggnads presenterar fem bostadspolitiska förslag för att stärka äldres position på bostadsmarknaden.

Publicerad:

Ett statligt byggbolag, ökade krav på kommunerna och renoveringar med äldrefokus. Det är några av de förslag som lyfts fram i den nya rapporten Bostäder åt alla! – En rättighet även efter pension från fackförbundet Byggnads.

– Dagens bostäder är inte rustade för att ta emot en åldrande befolkning. Det är en tickande bomb som måste åtgärdas, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

Rapporten visar bland annat att det saknas hiss i 75 000 trappuppgångar som har tre våningsplan eller fler. Och att många kommuner saknar riktlinjer för äldreperspektivet i bostadsförsörjningen. Trots att samtliga kommuner är ålagda att ha just det.

– Politikerna måste ta den här frågan på allvar. Annars står vi där utan tillgänglighetsanpassade bostäder och en bostadsbrist för morgondagens pensionärer, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

Rapportens bostadspolitiska förslag

Utveckla det befintliga bostadsbeståndet med äldreperspektiv

Miljonprogrammet har ett akut renoveringsbehov, det statliga forskningsinstitutet RISE uppskattade 2019 att cirka 400 000 lägenheter var i behov av renovering. Renoveringarna behöver ske både klimatsmart och med förbättrad tillgänglighet.

Inför ett statligt insatspaket för äldres boende

Utöka de statliga ekonomiska ramarna för att bygga trygghetsbostäder, vård- och omsorgsboenden och hyreslägenheter för äldre.

Upprätta särskilda kommunala utvecklingsprogram för äldres boende

Inför ett krav på att alla kommuner ska upprätta särskilda utvecklingsprogram för äldres boende. Program som också behandlar tillgänglighet, gemenskap och sociala aspekter, service samt vård- och omsorgsfrågor.

Satsa på pilotprojekt för bättre boendemiljöer

Genomför en innovationssatsning för att utveckla fler alternativ som är attraktiva för äldre och för att se till att bostadsbeståndet blir bättre anpassat till äldres behov av gemenskap, trygghet och tillgänglighet.

Inför ett statligt byggbolag för fler hyresrätter och lägre byggkostnader

Bostadsbyggandet har styrts av marknaden sedan början på 1990-talet.

Resultatet är bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, överskott på bostäder som kräver eget kapital och brist på hyresrätter till rimliga hyror. Det behövs en aktiv bostadspolitik, som utgår från äldres behov och ett statligt byggbolag som kan bidra till fler hyresrätter och till att hålla byggkostnaderna låga.

Rapporten är framtagen i samarbete med Seniorsossarna och presenterades fredag 16/10 kl. 09:00 med ett panelsamtal hos ABF Stockholm.

Panelsamtalet sändes live på facebook.com/Byggnads där det även går att se i efterhand.

Deltagare:

  • Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
  • Elin S Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)
  • Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKR (Sveriges kommuner och regioner)
  • Elsemarie Bjellqvist, ordförande Seniorsossarna
  • Kerstin Kärnekull, rapportförfattare

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé

Läs rapporten

Uppdaterad: