Johan Lindholm

”Sorgligt att S går vidare med LAS-förslag mot ett enigt LO”

Regeringen meddelade idag att man går vidare med Svenskt Näringslivs och PTK:s förslag till LAS-förändringar. Sju av LO:s 14 medlemsförbund (Byggnads, Seko, Transport, Fastighets, Pappers, Elektrikerna och Målarna) är djupt kritiska till regeringens hantering av denna fråga.

Publicerad:

– Det är med stor besvikelse som vi idag har tagit emot beskedet att den socialdemokratiskt ledda regeringen har valt att gå vidare med den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK har gällande LAS och anställningstryggheten, säger de sju förbundsordförandena i en gemensam kommentar.

– Vi menar att det inte finns någon partsgemensam överenskommelse att lägga till grund för det fortsatta LAS-arbetet eftersom ett enigt LO har förkastat Svenskt Näringslivs förslag. Att nu helt utestänga en stor del av Sveriges löntagare från rätten till en trygg arbetsmarknad är helt förkastligt. Det är också så att Svenskt Näringslivs förslag i många delar är sämre än den så kallade Toijerutredningen, fortsätter förbundsordförandena.

– Vi sa senast förra veckan att om Svenskt Näringslivs förslag blir underlag för en ny lagstiftning så är det en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i ett LO-förbund. Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar. Det klassiska begreppet ”sist in först ut” skulle få en helt ny innebörd när antalet undantag från turordningen skulle. Vi skulle helt enkelt få en arbetsmarknad som kommer präglas av rädsla och oro. Vi står fast vid detta budskap, säger de sju förbundsordförandena.

– Det grundläggande felet är att politiken över huvud taget lagt sig i det som är parternas ansvar på arbetsmarknaden. Det strider mot den svenska modellen och riskerar att på sikt skada den framgångsrika modellen med partsansvar. Det finns många stora utmaningar att ta tag i när det gäller anställningstryggheten men dessa löser vi bäst mellan parterna branschvis som vi alltid gjort, fortsätter de.

– Vi tycker att det är sorligt att det socialdemokratiska arbetarepartiet nu hellre väljer att lyssna på Centerpartiet, Liberalerna och Svenskt Näringsliv än på 1,2 miljoner LO-medlemmar. Det är helt klart att detta innebär en stor påfrestning på den facklig-politiska samverkan, avslutar de sju förbundsordförandena.

Uppdaterad: