Johan Lindholm

Byggnadsmedlem får miljonersättning efter dom i förvaltningsrätten

Efter att först blivit nekad ersättning från Försäkringskassan har en dom i förvaltningsrätten nu fastställt att en medlem i Byggnads har rätt till sjukersättning. Försäkringskassans ursprungliga linje får stark kritik från Byggnads ordförande.

 

Publicerad:

– Det är i grunden omänskligt att man ska behöva driva ett sådant här fall hela vägen till förvaltningsrätten. Men nu är det både en stor lättnad och glädje att vår medlem får den ersättning hen har rätt till, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Medlemmen hade utlåtanden från specialistläkare inom olika områden som samtliga visade att dennes arbetsförmåga var totalt nedsatt i förhållande till samtliga arbeten på arbetsmarknaden. Därtill hade medlemmen genomgått en arbetsförmågeutredning med samma resultat.

Trots detta hade Försäkringskassan nekat medlemmen sjukersättning och anförde genom hela processen att utredningen inte tillräckligt tydligt har visat att medlemmen inte kan ta ett anpassat arbete på heltid.

Förvaltningsrätten biföll medlemmens överklagande och förklarade denne berättigad till hel sjukersättning i enlighet med yrkandet. Förvaltningsrättens dom ger medlemmen rätt till cirka 1 800 000 kronor i sjukersättning.

Byggnads drev medlemmens fall med hjälp av LO TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå.

Uppdaterad: