Johan Lindholm och Catharina Elmsäter-Svärd

Johan Lindholm och Catharina Elmsäter-Svärd.

Parterna inrättar åtgärdskommission för en byggbransch fri från fusk och kriminalitet

Byggnads har tillsammans med Byggföretagen enats om att inrätta en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen. Kommissionens uppgift blir bland annat att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal följs ska bli fler och effektivare.

Publicerad:

– Det är vårt ansvar som parter att gå i bräschen för arbetet att städa upp i byggbranschen. Nu måste vi gå från ord till handling. Att kontrollerna måste bli fler och effektivare är tydligt, både från myndigheternas och parternas sida, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Det senaste decenniet har arbetslivskriminaliteten i byggbranschen blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. En granskning från det branschgemensamma initiativet Byggmarknadskommissionen visar att fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks bryta mot svenska lagar och avtal.

– Läget är akut och vi kan inte sitta på händerna när branschen vi älskar tas över av kriminella. Men det är inte rimligt att Byggnads medlemmar ensamma får betala för den granskning som behövs. Båda parterna måste ta sitt ansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Gemensamt för de flesta analyser är att dagens kontrollsystem inte är tillräckliga för att förhindra kriminella aktörer från att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Därför har Byggnads enats med Byggföretagen om en gemensam åtgärdskommission som har i uppdrag att kommissionen ska:

  • ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal följs blir fler, effektivare och hur det ska finansieras
  • formulera gemensamma krav gentemot politiken och dess beslutsfattare
  • ledas av en oberoende samtalsledare.

Arbetet ska påbörjas senast den 1 december 2021 och vara klart senast
den 30 juni 2022. 

Relaterad information

Uppdaterad: