Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Resultat från arbetsmiljöveckan: brister på varannan byggarbetsplats

Okunskap och brist på hjälpmedel leder till ergonomiska skador för byggnadsarbetare. Det visar en undersökning från Byggnads vars skyddsombud granskat 1430 arbetsplatser över hela landet.

Publicerad:

En tidigare undersökning från Byggnads visade att 9 av 10 byggnadsarbetare drabbats av ergonomiska besvär kopplat till sitt arbete. När Byggnads skyddsombud genomförde specialkontroller av nära 1500 arbetsplatser under slutet på oktober visade de att totalt 51 procent av de kontrollerade arbetsplatserna hade någon form av brist i sina riskbedömningar. Dessutom hade 31 procent inte genomfört några ergonomiska riskbedömningar över huvud taget. Något som får Byggnads att reagera starkt.

– Det är fullkomligt oacceptabelt! Människan är ingen maskin och byggnadsarbetarna får betala med sina kroppar när penningjakten går före arbetsmiljön. Konsekvensen är sjukskrivningar som kostar samhället stora summor varje år, för att inte tala om det mänskliga lidandet. Här måste det ske en uppryckning, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Granskningen visar stora brister i både kunskap och hjälpmedel rörande säkert arbete. På 45 procent av de granskade arbetsplatserna har arbetstagarna inte fått instruktioner av sin arbetsgivare hur de ska arbeta för att undvika belastningsskador. Och trots att tunga lyft är en vanlig orsak till ergonomiska problem i byggbranschen konstateras att 30 procent av de kontrollerade arbetsplatserna saknar eller har bristfälliga hjälpmedel för att kunna arbeta ergonomiskt säkert.

Byggnads bedömer att en stor del av de skador som sker sannolikt hade kunnat undvikas om bara rätt kompetens och bättre samverkan funnits på plats. På 84 procent av de arbetsplatser där brister upptäckts uppges bristande rutiner för samverkan vara en bidragande orsak.

– Mycket skulle bli bättre om bara arbetsgivare samverkade bättre med skyddsombuden och våra regionala skyddsombud. Några av de vanligaste bristerna vi ser är just bristen på kompetens och samverkan i de här frågorna. Då leder det också till att man arbetar felaktigt och i slutändan skadar sig, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig Byggnads.

Relaterad information

Uppdaterad: