Byggarbetsplats för en arena i Qatar

Det här har Byggnads gjort i Qatar

År 2022 ska Qatar arrangera fotbolls-VM. Landet är ett av världens rikaste på grund av sin olja. Ändå har de migranter som arbetar på byggnationerna inför VM usla arbetsvillkor och över 1 000 människor har dött på jobbet. Byggnads har sedan 2013 regelbundet besökt Qatar för att göra arbetsplatsinspektioner och påverka landets ledare och internationella fotbollsorganisationen Fifa att ta större ansvar för migrantarbetarnas liv och arbetsvillkor.

Publicerad:

Byggnads engagemang för migrantarbetarna i Qatar baseras på en större kampanj som etablerades redan 2007: Decent Work – Fair Play för alla lag. Vid den tiden såg varken Fifa, Internationella olympiska kommittén eller värdländer för VM- eller OS-arrangemang sitt ansvar för mänskliga och fackliga rättigheter vid byggnationerna.
2012 genomfördes OS i Sochi, ett av de värsta Olympiska spelen när det gäller mänskliga rättigheter för de som byggde arenorna, hotellen och infrastrukturen. Det globala facket BWI, som byggnads tillhör, ser samtidigt vad som pågår i Qatar och börjar sätta press.

Första besöket

2013 besökte Byggnads och BWI Qatar för första gången med en tung politisk delegation. En fasad visades upp vid de officiella arbetsplatsbesöken. Efter inofficiella samtal med migranterna kunde Byggnads konstatera att det fanns ett system där arbetarna tvingades lämna ifrån sig sina pass och i princip var livegna slavar i det som kallas Kafala-system.

Engagerar svenska idrottsrörelsen

Byggnads tog 2014 olika kontakten med den svenska idrottsrörelsen, för att tydliggöra deras ansvar för mänskliga rättigheter vid evenemang. Dels i den egna rörelsen, men även som medlemmar i de internationella idrottsorganen Fifa och Internationella olympiska kommittén. Intresset var till en början väldigt svalt.

Avtal tecknas

Efter samtal och påtryckningar tecknades så 2016 ett avtal om "Rent spel och schyssta villkor" med Riksidrottsförbundet, Svenska Olympiska kommittén, Parasport, Svenska fotbollsförbundet och Handbollsförbundet.

Samma år tecknades också ett historiskt avtal mellan Qatars Supreme Committee och BWI om att utveckla arbetsmiljön och boendeförhållandena vid VM-byggnationerna i Qatar. Det föregicks av ett långt arbete från BWI och Byggnads att bygga en förståelse för grundläggande rättigheter i Qatar. Avtalet är nu en plattform för att stötta en mänskligare och hållbarare utveckling i Qatar.

I slutet av året besöker de nordiska fotbollsförbunden Qatar och med på resan finns bland annat Byggnads och andra nordiska fack.

Fifa erkänner sitt ansvar

Under 2017 erkänner Fifa att de inte tagit tillräckligt ansvar och beslutar att tillsätta ett råd för mänskliga rättigheter där bland andra BWI och Coca-Cola (som är sponsor) ingår.

Under året tecknas ett nytt avtal mellan Qatar och BWI som ger BWI större möjligheter att utbilda och stödja utsatta migrantarbetare i Qatar.
Inspektionerna i Qatar och Ryssland intensifieras ytterligare.

Inspektionerna intensifieras

2018 summerar BWI arbetet med att förebygga dödsolyckor i Ryssland inför fotbolls-VM 2018. Fifa har långt kvar till de tagit sitt fulla ansvar.

I Qatar intensifieras inspektionerna vilket börjar ge resultat i en mycket bättre arbetsmiljö och boendevillkor för arbetarna. Men utanför arena-byggena är arbetsmiljön fortfarande usel.

Qatar inrättar efter påtryckningar även från FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, och fackföreningsrörelsen, ett ILO-kontor i landet. Syftet är att avveckla det moderna slaveriet och utveckla förståelsen och respekten för de grundläggande mänskliga rättigheter rättigheterna i arbetslivet, ILO:s kärnkonventioner. ILO avtalar med Qatar och hjälp av BWI för att kompensera migrantarbetare som behandlats illa av bemanningsföretag och jobbmäklare.

Qatar beslutar om att ta bort regeln i Kafala-systemet om att migrantarbetare behöver tillåtelse av sin arbetsgivare att lämna landet.

Slavliknande arbetsförhållanden inom serviceyrken

Byggnads deltar även under 2019 i arbetsplatsinspektioner i landet och träffat migrantarbetare som bygger infrastrukturen och jobbar inom serviceyrken. De vittnar om livsfarliga arbetsvillkor och slavliknande förhållanden.

Förbjudet att beslagta arbetarnas pass

2020 har Qatar börjat lätta på det moderna slav-systemet för migrantarbetare: Kafala, efter lång påverkan från Byggnads och BWI. Migranterna har nu rätt att byta jobb och arbetsgivarna får inte beslagta migranternas pass. Byggnads fortsätter dock att påverka svenska fotbollförbundet att ställa krav på Qatar så att mänskliga rättigheter respekteras. Och BWI fortsätter trycka på Fifa, med samma krav.

Samarbete med fotbollsspelare

2021 ingår BWI och FIFPRO, spelarfacket för professionella fotbollsspelare ett samarbete för att fortsätta påtryckningarna. Även om förbättringar när det gäller arbetsmiljön har skett behöver mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

Krav på centrum för migrantarbetare

2022 ställer Byggnads och BWI krav om ett migrantarbetarcentrum, för en långsiktig förbättring för de migranter som kommer finnas kvar i Qatar även efter fotbolls-VM. Vi pressar också Fifa, som hittills inte gjort något för att förbättra situationen i landet, att ställa sig bakom kravet.

Detta vill Byggnads förbättra för migrantarbetarna i Qatar efter VM

Trots mindre förbättringar är fortfarande fackföreningar förbjudna i diktaturens Qatar och mycket mer behöver göras för att säkerställa migrantarbetarnas mänskliga rättigheter.

Qatar behöver:

  • Inrätta ett migrantarbetarcentrum, som kan ge stöd och hjälp till migrantarbetare i landet och skapa en infrastruktur som ger långsiktig förbättring, även efter att VM avslutats.
  • Ratificera de FN-konventioner som ger arbetare rätt att organisera sig i fackförbund (något som är förbjudet idag) och skyddar deras rätt till kollektivavtal.
  • Värna demokratiska friheter som press- och yttrandefrihet samt HBTQ-personers rättigheter.

Byggnads och BWI fortsätter också sitt stöd för hjälp-telefonlinjer för migrantarbetare och utbildningar i rättigheter på arbetet innan de migrerar för arbete i exempelvis Qatar. En sådan verskamhet drivs exempelvis i Nepal, med stöd från Byggnads.

Byggnads besök i Doha, Qatar

Sammanlagt har Byggnads träffat migrantarbetare på plats i Qatar tio gånger under åren 2013 – 2022. Vid två tillfällen har även journalister deltagit för att belysa situationen. Att vara fackligt aktiv eller på andra sätt försvara mänskliga rättigheter är i Qatar mycket svårt. Att vara turist i landet är ofta inga problem, men människorättsförsvarare behöver tänka särskilt på säkerheten. Vid vissa resor har också journalister varit med, vilket också kräver extra säkerhetsåtgärder. Finns alltid en säkerhetsfaktor. Byggnads har vid samtliga tillfällen följt resereglementet och har av särskilda säkerhetsskäl valt färdsätt.

Uppdaterad: