Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Byggnads krav på regeringen: ”Höj milersättningen”

Milersättningen för den som använder sin egen bil i jobbet har inte höjts sedan 2007. Samtidigt har bränslekostnaderna rusat. Nu kräver Byggnads att regeringen agerar.

Publicerad:

– Det är helt obegripligt att just den här ersättningen verkar ha glömts bort av regeringen. Vi ska alla sträva efter att åka mer kommunalt, men faktum är att vissa arbetsgrupper måste ta bilen till sin arbetsplats. När man bygger ett bostadsområde kommer det ju busshållplatser först när det är färdigbyggt, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

Den som tar sig till och från arbetet med bil har rätt till ett skattefritt reseavdrag, även kallad milersättning. Detta under förutsättning att man bor minst en halvmil från arbetsplatsen och gör en tidsvinst på minst två timmar per dag, jämfört med att åka kollektivt.

Milersättningen ska täcka alla rörliga kostnader, såsom bränsle, däck, service, reparationer och milbaserad värdeminskning. Men trots skenande bränslepriser har ersättningen varit förändrad sedan 2007. Ersättningen på 18,50 kr mer mil är mindre än hälften av ersättningsnivån i de andra nordiska länderna.

– Det finns alltför många mellanchefer som åker bil från villan till kontoret, trots att det finns gott om alternativa färdmedel. Samtidigt tvingas de knegare som verkligen behöver ta bilen sitta i köer och de facto betala för att få arbeta. Här måste regeringen agera i vårbudgeten! säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads.

 

 

Uppdaterad:
Kategorier: