Elisabeth Johansson, skyddsombud, Byggnads.

Elisabeth Johansson, skyddsombud, Byggnads.

Dina rättigheter i värmen

På sommaren kan det bli riktigt varmt på en byggarbetsplats. Då är det extra viktigt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet. När det är varmt finns exempelvis risk för vätskebrist. Det finns inga satta temperaturgränser, utan riskbedömningar behöver göras systematiskt. För dig som arbetar i hettan finns en del att tänka på.

Publicerad:

I sommarhettan är det extra viktigt att vara vaksam på arbetsmiljön. Värme drabbar inte bara människan i form av utmattning och obehag. När kroppen blir för varm påverkas även prestationsförmåga, reaktionsförmågan och omdömet negativt.

– Varje jobb ska alltid riskbedömas och arbetsgivaren har ansvar för att du som arbetar så långt som möjligt skyddas mot väder och vind, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads. Däremot finns det finns inga satta temperaturgränser i arbetsmiljölagen. En bedömning behöver göras individ för individ. Alla tål olika mycket och det som är okej för dig kanske inte fungerar för mig.

Arbetsgivaren ska bedöma om situationen medför risker för olycka eller ohälsa, om de är allvarliga och göra vad som behövs för att undvika ohälsa. Allt detta, det vill säga riskbedömningen, ska dokumenteras skriftligt.

– Är det för varmt ska man alltid börja med att vända dig till arbetsgivaren, om det inte funkar ska du gå vidare till skyddsombudet. Jag har inte hört om något bygge som har stängt ner, utan man brukar lösa det genom att undvika vissa särskilt riskfyllda arbetsuppgifter, exempelvis arbete på tak, och genom att ta många vätskepauser, säger Ulf Kvarnström.

Arbetsgivaren har en skyldighet att tillhandahålla olika väderskydd, tekniska lösningar som till exempel solskydd: solbarriärer mot sol och värme. Enligt kollektivavtalet har alla byggnadsarbetare på alla arbetsplatser även rätt till fräscht vatten. Finns det inga vattenledningar till din arbetsplats, ska du få fräscht dricksvatten på annat sätt, till exempel genom vattendunkar som körs ut.

Du som arbetar kan också ta hand om dig och dina arbetskamrater genom att läsa på vad Arbetsmiljöverket rekommenderar för förebyggande, tillfälliga åtgärder vid utomhusarbete i värme:

  • Byt till andra arbetsuppgifter
  • Prioritera arbete i skugga när det är stark sol
  • Ta längre pauser
  • Förskjut om möjligt arbetstiden under dagen
  • Använd så svala kläder som möjligt
  • Se till att dricka när det är varmt

Mer om arbete i värme

Uppdaterad: