Johan Lindholm och Malin Ragnegård

”Höjd pensionsålder kräver stora förändringar”

Vi kan inte acceptera en höjd pensions­ålder med mindre än rejäla förändringar i pensions­systemet. Det skriver Johan Lindholm, Byggnads, och Malin Ragnegård, Kommunal.

Publicerad:

Pensionsåldern väntas öka i en snabb takt de närmaste åren vilket kan tyckas logiskt eftersom vi lever allt längre. Problemet är att många av våra medlemmar redan i dag har svårt att orka arbeta till 65 år eftersom de arbetat med tunga arbets­uppgifter sedan tidig ålder. Det är orimligt att förvänta sig att de ska orka arbeta ännu längre och därför kan vi inte acceptera en höjd pensions­ålder med mindre än rejäla förändringar i pensions­systemet.

Kommunal och Byggnads representerar tillsammans över 620 000 medlemmar och trots att vi verkar i olika branscher, delar vi bilden av hur en höjd pensions­ålder kommer att påverka våra medlemmar. Våra erfarenheter från otaliga arbetsplats­besök runt om i landet är att medlemmarna dagligen behöver hantera en kroppslig och psykisk tung arbets­miljö som ofta leder till sjuk­skrivningar och arbets­skador. Det påverkar deras livssituation här och nu men också hur de ser på sin pension.

Oavsett om vi besöker en bygg­arbetsplats i Stockholm eller ett äldre­boende i Norrlands inland märker vi att pensions­frågan ständigt är närvarande. Framför allt möter vi en stor oro bland medlemmarna, som inte förstår hur de ska orka arbeta till pension och hur de ska klara ekonomin när de blir pensionärer.

Denna oro är även påtaglig i våra egna undersökningar. I en medlems­undersökning från Kommunal uppger sju av tio att de är oroliga att de inte kommer att orka arbeta till den lagstadgade pensions­åldern. Byggnads medlemmar visar samma oro och en undersökning visar att 9 av 10 byggnads­arbetare upplever smärtor kopplade till sitt arbete.

Medlemmarnas syn på pensionen är tyvärr berättigad. Livsinkomst­principen, som pensions­systemet bygger på, premierar ett långt arbetsliv. Om kroppen inte håller så påverkar det därför även pensionen negativt. Den som inte orkar de sista åren innan pensions­åldern och inte får sjuk­ersättning eller sjuk­penning har ofta inget annat val än att börja ta ut pensionen. Det sänker pensionen resten av livet.

I det läget kommer regeringens reform trygghets­pension, som finns med i årets budget, att spela stor roll. Reformen innebär att de som är 60 år eller äldre lättare ska få sjukersättning, alltså det som tidigare kallades förtids­pension. Medlemmarna behöver därmed inte förbruka pensions­medel i förtid vilket ger bättre förutsättningar till en bra pension. En annan fördel är att chansen till ett friskare pensionärsliv ökar då medlemmarna inte behöver arbeta långt bortom gränsen av vad kroppen och själen orkar med.

Vi välkomnar denna reform och hoppas den blir verklighet. Samtidigt tycker vi inte att det är rimligt att begära att medlemmarna, som kanske arbetat i kroppsligt och psykiskt tunga yrken i över 40 år, ska förlänga sina arbetsliv hur långt som helst, även om deras kroppar ännu inte satt stopp. Därför behövs även en pensions­lösning för dem med ett långt arbetsliv bakom sig, som ligger utanför sjuk­ersättningen.

Även med dessa ventiler på plats kommer det att vara mer ekonomisk fördelaktigt att arbeta några extra år. Beräkningar från Pensions­myndigheten visar att pensionen blir ungefär 5 000 kronor högre i månaden för några av våra yrkes­grupper om de kan arbeta till 69 år i stället för 65 år. Våra medlemmar har därför tydliga incitament till att förlänga sitt arbetsliv men det kräver att de har en arbetsmiljö som gör det möjligt.

Inkomstklyftorna i samhället kommer att fortsätta öka när pensions­åldern ökar och det är våra medlemmar som kommer att behöva stå tillbaka, även med ventiler. En särskild uppräkning av den allmänna pensionen utifrån arbetade år skulle vara ett sätt att jämna ut denna klyfta.

Johan Lindholm
förbunds­ordförande Byggnads
Malin Ragnegård
förbunds­ordförande Kommunal

Artikeln kommer från Svenska Dagbladet och publicerades den 27 april 2022. 

Uppdaterad:
Kategorier: