Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Oseriösa byggföretag raserar klimatarbetet

Byggbranschen står för 20 procent av landets klimatutsläpp och lägsta pris har fått gå före klimatarbetet. Både regering och statliga myndigheter behöver ta ett större ansvar för att täppa till klimatomställningens blinda fläck, skriver Johan Lindholm.

Det är inte många som känner till det, men byggbranschen står i dag för 20 procent av landets klimatutsläpp. Att det inte redan gjorts betydligt mer för att sätta fokus på branschens klimatansvar är egentligen märkligt.

Extra märkligt blir det när man inser att samhällets klimatomställning i sig är ett gigantiskt byggprojekt. 
Det handlar om allt från renovering och klimatanpassning av befintliga bostäder till nödvändiga infrastruktursatsningar. Batterifabriker ska byggas och nya kraftledningar dras.

Det kommer att finnas jobb i överflöd. Men frågan är vem som kommer att få dem, och om dessa företag kommer att ta sitt eget klimatansvar? Eller om de kommer att lura både beställare och skattebetalare för att sedan skratta hela vägen till banken?
För det finns ett stort hinder. En alltmer avreglerad och liberaliserad arbetsmarknad har gynnat de som vill ta genvägar. Få andra branscher plågas lika mycket av arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. 

På bara ett decennium har våra medlemmar och förtroendevalda fått se hur kriminaliteten blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. Politisk naivitet och bristande internkontroll hos våra stora företag och beställare har lett till en ohållbar situation.

Lägsta pris och underbudskonkurrens har fått gå före både villkoren för arbetstagarna och klimatarbetet.

All klimatomställning kräver en instegskostnad. På kort sikt är det billigare att köra på med gamla maskiner och gamla rutiner. Och vi har till och med sett horribla exempel på rena bedragare som utgett sig för att återvinna överblivet material, men i stället kört alltsammans raka vägen till soptippen.
Snabba pengar för den som saknar skrupler. Fruktansvärda konsekvenser för oss alla och våra barn.

För att tala klarspråk: Ordning och reda på arbetsmarknaden är en förutsättning för en grön omställning.

Ska byggbranschen såväl som samhället klara sin klimatomställning måste branschen städas upp. Fuskande och rent kriminella bolag kommer aldrig att ta sitt klimatansvar och en avreglerad bransch där lägsta pris alltid får styra kommer aldrig att kunna bli ”grön”.

Det här är klimatpolitikens blinda fläck, och något som regeringen och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll behöver adressera omedelbart. Därför krävs lagändringar som:

  • Tvingar beställare att ställa tuffare klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar. Kraftfullare miljöregleringar gynnar seriösa bolag och missgynnar de oseriösa bolag som bara vill tjäna snabba pengar.
  • Inför en begränsning i antalet underentreprenörsled med start i kontrakten med stat och kommun. Kontroll och villkor försvinner snabbt i långa kedjor av underentreprenörer, det måste regleras för att säkerställa att lagar och regler följs.
  • Inför krav på att upphandlande myndigheter och kommuner själva ska kontrollera sina underentreprenörer. Våra skattepengar ska inte hamna i fickorna på kriminella!

Klimatomställningen kräver mer än bidrag till elbilar och solceller. Hela branscher måste ställa om och det måste ske på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Endast så kan vi få hela samhället med på resan.
Då krävs morötter för att uppmuntra, men även tydliga regleringar för att stävja missbruk och fusk.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Artikeln kommer från Aftonbladet och publicerades den 1 maj 2022. 

Uppdaterad:
Kategorier: