Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Trots nollvisionen – ingen förändring av dödsolyckorna

Idag den 28 april uppmärksammas Workers’ Memorial Day över hela världen. I Sverige försätter byggbranschen att toppa statistiken över dödsolyckor på arbetsplatser. Trots regeringens nollvision är antalet dödsfall oförändrade över tid.

Publicerad:

– Vi talar om nästan en död byggnadsarbetare i månaden! Och det blir knappt en notis i tidningen när det sker. Siffrorna ser likadana ut år efter år, det är helt oacceptabelt! Alla ska komma hem till sina nära och kära efter arbetsdagen, så enkelt är det, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Efter en mindre nedgång under 2020 är statistiken över antalet förolyckade på arbetsplatserna tillbaka på samma höga nivåer som innan pandemin. Under 2021 skedde totalt 48 dödsolyckor på Sveriges arbetsplatser varav tio inom byggbranschen. Bara under nuvarande års två första månader har fyra personer omkommit i anslutning till byggverksamhet.

En rapport från arbetsmiljöverket 2018 visade att i princip samtliga granskade dödsolyckor hade kunnat undvikas med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.

– Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, men det behövs mer resurser och bättre kontroller för att säkerställa att alla också tar det ansvaret fullt ut. Byggbranschen plågas dessutom av arbetslivskriminalitet och oseriösa bolag som genom att skarva med både säkerhet och villkor konkurrerar ut seriösa bolag, eller tvingar även dem att ta genvägar. Staten behöver ha ett helhetsperspektiv på problemet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång

År 2019 2020 2021 2022
Totalt 46 29 48 9
Varav i byggbranschen 10 10 10 4*

Källa: Arbetsmiljöverket

*årets dödsolyckor är ännu ej officiellt branschindelade av arbetsmiljöverket. Se sammanställning på AV.se

Läs mer:

Statistik om dödsolyckor i arbetet på arbetsmiljöverkets hemsida

Antal dödsfall i arbetsolyckor efter län

Uppdaterad:
Kategorier: