Byggnads avtalskrav för Byggavtalet

Idag har Byggnads och motparten Byggföretagen växlat avtalskrav för Byggavtalet. Byggnads största kollektivavtal som påverkar ca 100 000 arbetstagare. Fokus för årets avtalsrörelse är den arbetslivskriminalitet som plågar byggbranschen.

Publicerad:

Rapporterna om kriminalitet, fusk och utnyttjande i byggbranschen har duggat tätt de senaste åren. Oberoende granskningar har konstaterat att kriminaliteten både blivit mer utbredd och mer internationellt organiserad. Det konstateras också att de kriminella företagen alltför ofta återfinns som underentreprenörer på byggen där välrenommerade företag står som huvudentreprenörer.

Trots ett osäkert konjunkturläge ser Byggnads ändå positivt på framtiden. Byggbehovet av både bostäder, infrastruktur och klimatanpassningar är stort, men mer behöver göras för att säkerställa att det är de seriösa företag som får jobben.

– Fusket i branschen går att förebygga och kontrollera bort. Men det kräver samordning och ansvarstagande. För att lyckas få bukt med de kriminella företagen måste kontrollerna bli fler och effektivare. Seriöst företagande ska löna sig och jämlik konkurrens är den enda vägen framåt, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Inför avtalsrörelsen har vi fått in över 2 000 avtalsmotioner. Merparten beskriver en bransch i behov av krafttag mot fusk och den kriminalitet som breder ut sig. Våra avtalskrav är väl förankrade i byggnadsarbetarnas önskan om en byggbransch där kollektivavtalen gynnar seriösa, innovativa företag och hindrar fuskare och rent kriminella, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Nu väntar förhandlingar med motparten. Nuvarande avtal löper ut 30 april.

– Avtalsrörelsen handlar om att skapa ordning och reda i branschen, att säkerställa att våra medlemmar inte skadas eller dör i arbetet och att våra medlemmar ska få en trygg tillvaro genom hela arbetslivet, från skola till ålderdom, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads avtalskrav i korthet

Stoppa kriminalitet, fusk och utnyttjande

Vi som parter måste ta krafttag och säkerställa att lagar och avtal följs. För att få bort fuskande företag från våra arbetsplatser måste vi arbeta tillsammans. Det ska vara självklart för alla att företag granskas och att de som inte sköter sig ska stängas ute från våra arbetsplatser.

  • Stoppa långa underentreprenörs kedjor. Bygg främst med egen personal.
  • Företagen ska ta ansvar för fungerande och effektiva granskningar.
  • Stoppa fusket med arbetstider! Vi vill ha större inflytande över arbetstidens förläggning.

Ett friskt arbetsliv

Arbetet i byggbranschen är ofta fysiskt ansträngande. Mer behöver göras för att branschen ska vara attraktiv och för att alla ska må bra både under och efter arbetslivet.

  • Hälsoundersökning varje år om du fyllt 50 och möjlighet till PSA-prov.
  • Friskvårdsbidrag i kollektivavtalet.

Jämställdhet och familjeliv

Den skeva könsfördelningen på våra arbetsplatser kan ingen vara stolt över och en fråga som måste prioriteras. Byggbranschen ska vara välkomnande och anpassad för både kvinnor och män, och föräldralediga ska ha samma anställningsförmåner som övriga. Här ligger byggbranschen långt efter omvärlden.

  • Krav på omklädningsrum för både kvinnor och män.
  • Föräldralediga ska inte missgynnas.

Lön, pension och traktamenten

Byggnads ställer sig bakom LO-samordningen som kräver ett löneutrymme på 4,4 procent plus en låglönesatsning som innebär ett löneutrymme på 1 192 kronor[KL1]  för de som tjänar under 27 100 kronor. Avtalens lägstalöner ska justeras upp ytterligare, med ett löneutrymme om 1 371 kronor.

  • Löneökning på 4,4 % med låglönesatsning och större extra pensionsavsättning.
  • Höj maxtaket för reseersättningen

Läs Byggnads yrkanden här.

Uppdaterad: