Byggnads kommenterar regeringens budget

Idag presenterade regeringen statsbudgeten för 2024. Trots en allvarlig byggkris görs inga satsningar för att få i gång bostadsbyggandet i närtid. Den tidigare aviserade höjningen av ROT-avdraget kvarstår som enda större budgetpost kopplat till byggsektorn. Något fackförbundet Byggnads är djupt kritiska mot.
 

Publicerad:

– Att inte genomföra en enda åtgärd för att öka antalet byggstarter i närtid, samtidigt som branschen står inför sin största kris på decennier. Det är under all kritik. Jag kritiserade ”satsningen” när den presenterades men hoppades ändå in i det sista att regeringen skulle ha något ytterligare att komma med. Nu kan vi konstatera att så inte är fallet, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads ordförande Johan Lindholm jämförde tidigare regeringens budgetnyheter kopplade till bygg- och bostadssektorn med ”kortbyxor och flipflops”.

– Nu måste hela branschen ryta ifrån. Vi ser att antalet uppsägningar ökar i dramatisk takt och om inget görs riskerar byggbranschen att dräneras på kompetens. Det kommer vålla stora problem den dagen konjunkturen vänder och vi måste bygga i kapp det vi missat. Nu måste hela branschen kroka arm och få regeringen att inse sitt ansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads krav på bostadspolitiken

Byggnads kräver att staten tar ett större ansvar för bostadspolitiken. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna har främst förlitat sig på just marknadskrafterna. Det har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider.

  • Staten behöver ta det övergripande ansvaret för Sveriges bostadsbyggande.
  • Återinför och utveckla investeringsstödet.
  • Komplettera investeringsstödet med förmånliga bygglån mot att en lägre hyra sätts.
  • Ställ krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden.
  • Ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, vite för de som ej bygger och bonus till de som bygger enligt angivna mål.
Uppdaterad: