Byggnads och Glasbranschföreningen växlar avtalsyrkanden

Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fokus för årets avtalsrörelse i glasbranschen ligger bland annat på bättre arbetsmiljö, skyddsutrustning och mer inflytande över arbetstiden.

Publicerad:

– Glasbranschen har en stolt och kunnig yrkeskår som måst få bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Ska vi kunna locka kompetent folk till branschen måste det bli lättare att få ihop livspusslet och den anställde måste få mer inflytande över sin arbetstid, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Avtalet omfattar ca 5000 anställda och nuvarande avtal löper ut 30 april 2023.

– Glasmästare är ett fysiskt krävande yrke och det borde vara en självklarhet att arbetstagarna får den utrustning de behöver. Här måste det till tydligare regleringar så att alla får samma förutsättningar och så att branschen kan utvecklas åt rätt håll, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Byggnads yrkanden i korthet

Stoppa kriminalitet, fusk och utnyttjande

  • Företagen ska ta ansvar för fungerande och effektiva granskningar.
  • Stoppa fusket med arbetstider! Vi vill ha större inflytande över arbetstidens förläggning.

Ett friskt arbetsliv

  • Hälsoundersökning varje år om du fyllt 50 och möjlighet till PSA-prov.
  • Arbetsgivaren ska betala för skyddsskor för både sommar och vinter.

Jämställdhet och familjeliv

  • Krav på omklädningsrum för både kvinnor och män.
  • Föräldralediga ska inte missgynnas.

Lön, pension och traktamenten

  • Löneökning på 4,4 % och större extra pensionsavsättning.
  • Höj maxtaket för reseersättningen.
  • Du ska bestämma hur övertidsarbete ska kompenseras.

Läs yrkanden

Läs mer om Byggnads avtalsrörelse.

Uppdaterad: