Byggnads varslar om strejk för installatörer

Idag varslar Byggnads om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Strejken bryter ut den 24 maj om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal innan dess. Varslet omfattar ca 1 500 yrkesarbetare. Orsaken till varslet är motparten Installatörsföretagens ovilja att täppa till de kryphål som finns i avtalet gällande anlitande av underentreprenörer.

Publicerad:

Precis som resten av byggbranschen har installations- och VVS-branschen stora problem med oseriösa underentreprenörer. Fuskande företag som dumpar löner och konkurrerar med lägsta pris, på bekostnad av dålig arbetsmiljö och sämre villkor.

I kollektivavtalet finns en text som ersätter Medbestämmandelagen (MBL) rörande anlitande av underentreprenörer. Skrivelsen har varit densamma i 28 år och är betydligt mer tillåtande än lagtexten. Mycket har hänt i branschen sedan dess och kryphålen som finns har gjort att många företag satt i system att bryta mot avtalet.

– Kollektivavtalet måste förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar. Den osunda konkurrensen drabbar både oss som jobbar i branschen och seriösa bolag som vill göra rätt. Detta blir extra viktigt i en lågkonjunktur då risken att beställare bara tittar på lägsta pris ökar, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Byggnads har under förhandlingarna presenterat flera olika förslag för att möta förändringarna i branschen. Bland annat ett förenklat sätt för företag att ta in underentreprenörer när så behövs, samtidigt som oseriösa aktörer stängs ute. Detta har motparten helt avvisat.

– Vi har suttit i veckor och erbjudit den ena kompromissen efter den andra, men motparten säger kategoriskt nej. Villkor dribblas bort i ett gytter av underentreprenörer som inte kollas upp ordentligt innan de anlitas. Här finns en möjlighet att undvika samma misstag som gjort att kriminella fått fotfäste i övriga byggbranschen, men arbetsgivarna verkar helt sakna sjukdomsinsikt, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl påverkar ca 30 000 yrkesarbetare.

Relaterad information

Uppdaterad: