Därför varslar Byggnads om strejk

Publicerad:

Varför varslar Byggnads om strejk i avtalsrörelsen?

Oseriösa och fuskande företag finns i installations- och VVS-branschen. Därför måste branschen ta ansvar för att motverka osund konkurrens. Det handlar om framtiden för både jobben, branschen och hela samhällsbygget.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl behöver förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar.

Ett stort problem är att företag tar in underentreprenörer som inte följer lagar och regler.

Byggnads har presenterat flera förslag för att möta problemen. Bland annat ett nytt, uppdaterat regelverk som tydligt pekar ut vem som bär ansvaret för att de underentreprenörer som anlitas är seriösa. Företag kan fortfarande ta in underentreprenörer när så behövs, samtidigt som oseriösa aktörer stängs ute.

Trots månader av förhandlingar har Installatörsföretagen helt avvisat Byggnads olika förslag.

På vilket sätt drabbar fusk och arbetslivskriminaliteten mig som arbetstagare?

  • Fusk och kriminalitet orsakar lönedumpning och driver lönerna neråt.
  • Oseriösa arbetsgivare fuskar oftare med säkerheten på arbetsplatsen och riskerar att du som medlem blir skadad på jobbet.
  • Våra skattepengar hamnar i fuskande företags fickor i stället för att gå till vår gemensamma välfärd (skola, vård, omsorg).

Varför är Byggnads avtalskrav viktigt i en lågkonjunktur?

I sämre tider ökar risken att beställare bara tittar på lägsta pris. Då måste vi få till bättre kontrollmekanismer för att rensa ut fuskarna. Vi vill att de seriösa företagen ska överleva och inte bli utkonkurrerade av oseriösa aktörer som dumpar löner och villkor.

Fuskarna får inte bli lågkonjunkturens vinnare. Det handlar om branschens framtid och vilka företag våra medlemmar ska jobba på.

Vad är skillnaden mellan Byggnads krav i strejkvarslet och Svensk byggkontroll, som man enades om i bland annat Byggavtalet?

Svensk byggkontroll kontrollerar företag efter att de anlitats. Här vill vi motverka att oseriösa och fuskande företag anlitas över huvud taget. 

När bryter en eventuell strejk ut?

Strejken bryter ut 24 maj.

Hur många anställda och vilka företag omfattas av Byggnads strejk?

Strejkvarslet berör 1 500 medlemmar som omfattas av Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Se lista på berörda företag.

Handlar strejkvarslet om att Byggnads vill ha högre lön än märket?

Nej, strejkvarslet handlar inte om lönefrågan. Det handlar om att få bort fusk från VVS- och installationsbranschen.

Jag är inte medlem i Byggnads men vill gärna bli. Hur gör jag?

Det är viktigt att alla som arbetar på de arbetsplatser som berörs av Byggnads konfliktvarsel och vill bli medlemmar ansöker om medlemskap via www.byggnads.se/blimedlem. För att få rätt till eventuell konfliktersättning som ny medlem måste du göra en särskild ansökan.
Prata med Byggnads i din region.

Om min arbetsgivare ställer frågan om jag är medlem i facket, är jag skyldig att svara då?

Nej. Om du behöver stöd mot arbetsgivaren, kontakta Byggnads i din region.

Var vänder jag mig som medlem i Byggnads om jag har frågor om konflikten?

Kontakta Byggnads i din region eller Byggnads medlemscenter, 010-601 10 00

Relaterad information

Uppdaterad:
Kategorier: