Dokumentskrav för avtalsteckning med Byggnads (företag utanför EU/ESS)

Ämnesraden på mailet ska innehålla företagets fullständiga namn, utländskt registreringsnummer/skattenummer, registreringsnummer hos Skatteverket samt D-U-N-S nummer

För att avtal ska kunna ingås med Byggnads, ska följande uppgifter skickas in:

 • Registreringsbevis från hemlandet samt eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket. Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
 • Skatteverkets beslut om godkännande av svensk F-skatt.
 • Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
 • Uppgifter om din beställare: Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, kopia på entreprenadkontraktet.
 • Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Finns det lärlingar ska det framgå av anställningsavtalen. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde.
 • Om arbetstagarna är utstationerade ska kopia på utsändningsintygen översändas.
 • Kopia på beslut på arbetstillstånd för de arbetstagare som ska utföra arbete för bolagets räkning.
 • Om företaget redan har FORA-försäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har FORA försäkringar så tecknas detta i samband med att hängavtalsförbindelsen skrivs under genom att företaget fyller i länkad blankett.
 • Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy. Ett undertecknat avtal ska skickas in.

Att tänka på

 • Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit.
 • Samtliga dokument ska insändas i original eller kopia.
 • Samtliga dokument ska vara översatta till svenska av en auktoriserad översättare.

Avtalsteckning

 • Då handlingarna inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar in en tid för avtalsteckningen.
 • Genomgång inför avtalsteckning sker på svenska. För det fall företagets representant inte behärskar svenska språket ska företaget ordna och bekosta tolk till detta möte.

Administrationsavgift

 • Byggnads tar ut en administrationsavgift på för närvarande 2 839 SEK.

Kontaktuppgifter

Byggnads förbundskontor tecknar avtal för Sverige.

Uppdaterad: