Information om korttidspermitteringar för företag med hängavtal

Byggnads har i mars 2020 tecknat avtal med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Glasbranschföreningen och Plåt- och Ventföretagen om korttidspermittering med statligt stöd med anledning av coronaviruset.

Företag som vill använda korttidspermittering måste också teckna ett lokalt kollektivavtal om detta med Byggnads regionalt.

Läs detta innan du tar kontakt med Byggnads (se kontaktuppgifter nedan):

 1. Innan du som företagare kontaktar regionen bör du läsa den information som finns på Tillväxtverket. Där finns svar på många av dina frågor.
 2. Innan tecknandet av lokalt avtal om korttidspermittering behöver du förbereda dig på att kunna redogöra för på vilket sätt som er nu uppkomna situation är relaterad till just Corona-pandemin. Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.
  Stödet ges till företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet och vara kopplat till Corona-pandemin.
 3. Du som arbetsgivare bör också först ha försökt använda dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att du först måste göra dig av med inlånad och inhyrd personal. Du ska också ha undersökt möjligheten att låna ut personalen till andra företag. Du måste också se över vilka utsålda arbeten som kan tas tillbaka och kan inte från och med nu sälja bort arbeten som den egna personalen kan utföra.
 4. Du måste ha en klar bild över om alla arbetsplatser är berörda eller endast vissa. Utgångspunkten är att avtal om korttidspermittering i första hand tecknas för en viss specifik berörd arbetsplats. Men om hela verksamheten är drabbad kan avtal tecknas på turordningsområdet.
 5. Ditt företag kan bara få statligt stöd för den personal som du betalar arbetsgivaravgifter för. Utländsk personal med A1-intyg omfattas inte.
 6. Statligt stöd kan bara lämnas för arbetstagare som anställts tre månader före företagets första ansökan om stöd.
 7. Du behöver förbereda vilka arbetstagare som ska omfattas samt hur mycket var och en behöver korttidspermitteras (20, 40 eller 60 %) och under vilken period korttidspermitteringen behöver vara.
 8. Företag med blandad verksamhet, dvs avtal både med Byggnads och med annat fackförbund, måste förhandla om korttidspermittering med båda förbunden. Förbunden tecknar avtal för den personal som utför arbete som omfattas av varje förbunds kollektivavtal. Avtalet gäller för alla som faller inom avtalets tillämpningsområde, både medlemmar i Byggnads och oorganiserade samt de som är medlemmar i andra fackförbund.

Hur du tar kontakten med Byggnads i den region ditt företag finns i kan variera. Gå in på respektive regions hemsida och läs vad som gäller just där.

Till avtalsteckningen ska du ha med sig följande:

 1. Förteckning (namn) över samtliga anställda samt vilka yrkeskategorier som finns i företaget
 2. Pågående arbetsplatser, adress och aktuella beställare
 3. Namn och kontaktuppgift till de anställda
 4. Förteckning över andra än anställda som utför arbete åt företaget, t.ex. inhyrd eller inlånad personal (om sådan finns)
 5. Ett 4-veckors arbetsschema
 6. Skälen till och omfattningen av driftinskränkningen i skrift utvecklad
 7. Redogörelse för hur företaget har försökt lösa den uppkomna situationen på annat sätt
 8. Aktuellt löneläge på berörd arbetsplats (styrkt av senaste räkningen eller lönespecifikationer)
Uppdaterad: