Svensk Byggkontroll - stopp för fusk och arbetslivskriminalitet

Svensk Byggkontroll är ett branschtäckande kontrollsystem för att stoppa fusk och arbetslivskriminalitet i byggbranschen. Kontrollerna fungerar också som ett stöd för företag som vill göra rätt.  

Svensk Byggkontroll syftar till att du som arbetar eller har företag i bygg- och installationsbranschen känner dig trygg med att branschen är rättvis.   

Fusk, kriminalitet och utnyttjande drabbar både dig som arbetar och seriösa företag i bygg- och installationsbranschen. Flera utredningar kommer till samma slutsats: för att komma till rätta med det utbredda fusket måste kontrollerna bli fler. Därför har Svensk Byggkontroll startat.

Vad gör Svensk Byggkontroll?

Genom att med systematik göra så kallade fördjupade kontroller på företag kan Svensk Byggkontroll hitta och stänga ute fuskande och kriminella aktörer från branschen.   

Vem äger Svensk Byggkontroll? 

Svensk Byggkontroll ägs och drivs av Byggnads. Det är en avskild enhet som bara arbetar med att kontrollera att företag betalar rätt löner och ersättningar enligt kollektivavtalet. De som gör kontrollerna har specialutbildning för uppdraget. Även fackligt förtroendevalda på större företag arbetar enligt modellen.   

Tillsynsavgift för fördjupade kontroller 

Företag som har hängavtal med Byggnads delar på kostnaden för att enskilda företag ska kunna granskas. Byggnads fakturerar en årlig tillsynsavgift som enbart går till att utföra fördjupade kontroller. Tillsynsavgiften baseras på antalet anställda i företaget.  

Följande avgifter gäller för 2024 (exkl. moms):  

Färre än 3 anställda:  0 kr  
4–8 anställda:  5 600 kr  + moms
9–17 anställda:   10 700 kr  + moms
18–46 anställda:  18 200 kr  + moms
Fler än 47 anställda:  38 000 kr  + moms

Har du frågor om en faktura från Byggnads på tillsynsavgiften, kontakta faktura@svenskbyggkontroll.se 

Mer information finns på svenskbyggkontroll.se  

Frågor och svar

Uppdaterad: