Tillsammans för en stolt byggbransch!

Avtalsrörelsen 2016

Den svenska modellen är en förebild för många. Nu är det avtalsrörelse på nytt, och vi tar återigen striden för våra medlemmar och för våra kollektivavtal. Byggnads medlemmar bygger samhället. Byggnads medlemmar är med och skapar en byggsektor i världsklass. Genom våra gemensamma krav ser vi till att skapa en byggbransch att vara stolta över!

Rättvis fördelning av vinsterna vi jobbar ihop

Byggnads drygt hundratusen medlemmar är alla med och höjer Sveriges produktivitet. Detta genom att i ur och skur slita på sina arbetsplatser för att möta behovet av bostäder, och de satsningar på infrastruktur som behöver göras.

Vi arbetstagare ställer upp, och vi vill förstås därför se samma samverkan från arbetsgivarnas sida. Det är självklart att det ska bli en rättvis fördelning av vinsterna – även till oss som ser till arbetet blir utfört. Vi har de senaste åren sett hur vissa arbetsgivare velat ha mer av kakan, mer av vinsterna och mer av makten. Målet för dem har varit att flytta makten från de anställda till företagen.

Den typen av konfrontativa linje hoppas vi kunna vara utan. Vi behöver samverkan, och vi hoppas att BI (arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier) får med alla sina medlemmar på spåret. En samverkan utan att stå upp för avtalen hela vägen är ingen äkta samverkan.

Vi behöver alla vara ansvarstagande

Men dagens satsningar kommer med stor sannolikhet att bräckas av morgondagens behov. Med kommande satsningar behöver våra medlemmar få in nya arbetskamrater. Situationen kräver ett stort ansvarstagande för att möta behovet av arbetskraft. Vi välkomnar deras nya kollegor, vi välkomna mångfalden – självklart kombinerad med rättvisa och konkurrens på lika villkor. Vi vill se en solidaritet som kraftigt markerar mot lönedumpning i Sverige. Det gynnar hela vårt samhälle, och det ser också till att inga utländska byggnadsarbetare diskrimineras och utnyttjas med lägre löner.

Vi står upp för varandra. För mångfald. För ordning och reda. Tillsammans är vi starka, stolta och trygga!

Uppdaterad: