Byggnads: Därför varslar vi

Byggnads varslar i dag för bättre ordning och reda på våra byggnadsarbetsplatser, krafttag för en jämställd byggbransch och för lärlingars rätt att fullfölja sin utbildningar. Varslet omfattar cirka 60 företag och drygt 2600 medlemmar.

Publicerad:

Vi har träffat Sveriges Byggindustrier (BI) ett stort antal tillfällen. Varslet är helt nödvändigt för att komma till rätta med framtidens utmaningar, då BI konsekvent förhalat förhandlingarna.

– Vi har tidigare uttryckt oro för att BI skjutit på de viktiga framtidsfrågorna och istället lagt allt fokus på makten över lönebildningen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

– Jag kan bara beklaga att det är precis där vi hamnat. Genom att förhala förhandlingarna har vi inte nått samförstånd inom en rad viktiga framtidsfrågor, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Där är BI svaret skyldigt, fortsätter Johan Lindholm.

Byggnads har genom hela avtalsrörelsen lyft frågorna om ordning och reda på byggarbetsplatserna. Det handlar om ett vässat huvudentreprenörsansvar för att råda bot på lönedumpning och osäkra arbetsplatser. Vi har även arbetat för en seriös och konkret satsning på att välkomna såväl kvinnor, ungdomar och nyanlända till byggbranschen. Tyvärr ser vi att även här har BI enbart pratat lönefrågor.

– Ansvaret vilar tungt på BI för att vi ska komma vidare. Det handlar om att tillsammans få väck diskriminerande och föråldrade jargonger på arbetsplatserna och att företagen börjar anställa kvinnor. Nu ser vi fram emot att BI sätter sig och pratar om detta med oss, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

 

Byggnads viktigaste yrkanden som vi vill att förhandlingarna ska handla om:

1. Ordning och reda

Vi vill fortsätta att utveckla huvudentreprenörsansvaret (HEA) för att få ordning och reda i branschen. Byggbranschen präglas alldeles för mycket av låglönekonkurrens, svartarbete, dålig arbetsmiljö och stora säkerhetsbrister. För att branschen ska behålla sin attraktionskraft och stå sig väl i konkurrensen på en globaliserad marknad så måste vi få ordning och reda.

HEA infördes efter förra avtalsrörelsen och har visat sig vara ett mycket bra verktyg. Men det behöver utvecklas och förbättras. På ett och samma bygge utför många entreprenörer olika delar av arbetet, till exempel elektriker, målare och ställningsbyggare. För att HEA ska bli verkningsfullt vill Byggnads att huvudentreprenören ska kunna uppge alla entreprenörer på arbetsplatsen. Det är viktigt för att säkerställa villkor, arbetsmiljö och löner.

2. Jämställdhet och mångfald

Behovet av bostäder är enormt. Den viktigaste frågan för dagens ungdomar är att få en egen bostad. Sverige står inför en byggboom och det ska byggas som aldrig förr. För att klara detta måste byggbranschen bli en modern bransch som välkomnar både kvinnor och män, ungdomar och nyanlända. För att inte fastna i vackra ord så måste vi våga ta konkreta beslut. Byggnads kräver att byggbolagen ska vara med och betala för att stärka utbildningsinsatser redan i skolan, stoppa machokulturen som hämmar branschens utveckling och rättvisemärka Sveriges viktigaste yrke. Pengarna regnar över byggföretagen redan nu, så det borde vara möjligt att ta en liten del av det för att verkligen åstadkomma en förändring.

3. Lärlingar

Återväxten i branschen är viktig och under många år har generationer inte kunnat gå färdigt sin utbildning. Det har länge varit svårt för ungdomarna att få en lärlingsplats, byggföretagen anställer dem inte. Byggnads kräver att företagen tar sitt ansvar och anställer fler lärlingar och att detta ansvar skrivs in i avtalet. Återigen står och faller byggbranschens framtid med om vi kan attrahera alla som vill arbeta som byggnadsarbetare.

4. Nyanlända

Vi ser ett stort behov av att snabbt börja använda och utveckla det system vi redan har för att ta emot nyanlända i byggbranschen och få dem i arbete. Systemet innehåller en process för att validera den nyanländes kunskaper och se vilka utbildningsbehov som finns. Även här handlar det om att säkra branschens återväxt och klara framtidens byggplaner.

5. Integritet

Dagens arbetsgivare blir allt mer benägna att kräva personlig information om anställda och arbetssökande. Drogtester och medicinska kontroller, utdrag ur brottsregister och försäkringskassans register, personlighetstester i olika former krävs oavsett om det är relevant för anställningen. Till det kommer övervakning i olika former, exempelvis genom kameror, GPS och passerkort. Det faktum att vi säljer vårt arbete och inte oss själva måste vara vägledande.

Byggnads kräver därför större inflytande vid tvister mellan arbetsgivare och anställd om kränkt integritet.

6. 3,2 procent

Svensk ekonomi går bra. Byggbranschen går som tåget. De största svenska byggbolagen har aktieutdelningar på närmare fem miljarder kronor. Det är självklart att Sveriges byggnadsarbetare ska ha en del av kakan man är med och arbetar ihop. Tunga institutioner som Konjunkturinstitutet och Riksbanken gör samma analys som vi. Därför kräver Byggnads löneökningar på 3,2 procent. Det är fullt rimligt.

Uppdaterad:
Kategorier: