Nytt Glasmästeriavtalet klart

Byggnads och Glasbranschföreningens har tecknat ett nytt kollektivavtal för de kommande 13 månaderna.

Publicerad:
  • Utgående lön höjs med 783 kronor per månad från 1april.
  • Grundlönen höjs till 152,50 kronor.
  • Glasarbetares möjlighet till kompensationstidbank utökas till 50 timmar.
  • Ackordets fasta del höjs med 4,50 kronor.
  • Förbättrade permissionsregler för sammanboende.
  • Möjlighet till överenskommelser om anpassning av arbetstider efter glasarbetares behov.
  • Tydlig reglering om dispens vid nattarbete.
  • Lärlingssystemet utvecklas under avtalsperioden till att även omfatta utbildningsplanen för undergrupper till huvudyrket.
  • Stärkt konkurrenskraft då bilglasverkstäder får möjlighet till lördagsöppet.
  • Införande av OB-ersättning.
Uppdaterad: