Plåt- och ventilationsavtalet

19 april: Plåt- och ventilationsavtalet klart! Vi förbättrar ordning och reda genom att införa huvudentreprenörsansvar. Dessutom förbättrat prestationslönesystem, införd friskvårdspeng om 2 500 kr, stärkt företagshälsa för de som är 50+ samt förbättrade traktamentsregler.

15 april: Förhandlingarna går framåt. Beror även på läget med Byggavtalet. Flera förhandlare ses igen nästa vecka.

7 april: Förhandlingarna är långt framme och vi börjar närma oss slutet. Nivåfrågan är ännu inte löst.

1 april: Vi hade förhandlingar på Plåt- och ventilationsavtalet onsdag/torsdag. Fortsatt bra progress i förhandlingarna. Kvarstår värdet och siffersättningen.

25 mars: Fortsatta förhandlingar har genomförts nu under onsdagen och torsdagen denna vecka. Processen för att parterna ska träffa ett nytt avtal löper på utan oöverstigliga hinder.

18 mars: Förhandlingar har förts mellan parterna onsdag/torsdag denna vecka. Bra förhandlingsklimat och lösningsfokus utifrån parternas yrkanden. Nästa förhandling är 23 mars.

11 mars: Inga förhandlingar denna vecka.

4 mars: Under veckan har förhandlingar inletts på samtliga avtalsområden. Parterna har redogjort för sina krav och i dagsläget har vi skilda utgångspunkter på flera håll.

24 februari: Avtalskraven lämnas över till motparten.

Uppdaterad: