Byggnads visar vägen!

AVTAL 2017: Byggnads visar vägen till en byggbransch för alla

– Vi är händerna som bygger Sverige. Och vi tycker att ett fungerande bygge är den bästa arbetsplats som finns. Vi går gärna upp klockan fem för att bygga ditt nästa hem. Men det är mycket som krävs för att ett bygge ska vara en bra och säker arbetsplats och en del saker behöver utvecklas. Här visar Byggnads vägen, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

– De yrkanden som vi i dag överlämnat till vår motpart Sveriges Byggindustrier kommer att göra Sveriges byggnadsarbetare både starkare, stoltare och tryggare, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Publicerad:

1. Utveckla huvudentreprenörsansvaret

När Christian Wikström dog i en arbetsplatsolycka stod alla entreprenörer på bygget och pekade på varandra. Det blev smärtsamt tydligt, det som vi i Byggnads alltid sagt: att när alla ska ta ansvar, tar ingen ansvar. Att antalet underentreprenörer ökat kraftigt påverkar våra medlemmar negativt varje dag. Vi ser ett stort behov av att utveckla huvudentreprenörsansvaret. Ett långt ord för något ganska enkelt: rätt ska vara rätt. De avtal som vi kommit överens om med arbetsgivaren ska hållas. Oavsett hur många underentreprenörer som anlitas.

2. Höj de lägsta lönerna mest

Som en del av Byggnads fortsatta jämlikhetsarbete vill vi få upp lönerna för de som tjänar minst. I byggsektorn handlar det framförallt om byggstädarna. Dessa vill vi ska få en löneökning 672 kronor per månad, liksom andra lågavlönade grupper. På bygget trivs och jobbar vi bättre om klyftorna är små, det främjar lagandan.

3. Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.

Minst 5 % av byggnads medlemmar ska vara kvinnor 2022. Så har vi sagt. Ann-Kristin skrev till Byggnads och påpekade att hennes dotter som är plåtslagare inte fick havandeskapslön lika länge som försäkringskassan ansåg att hon behövde havandeskapspenning. Så kan vi inte ha det. Nu ändrar vi det. Självklart i en bransch dit alla är välkomna.

4. Lika skickliga händer ska ha lika betalt

Vi har slitit hårt för våra yrkesbevis och vet vad våra kunskaper är värda. Och vi utgår från att om arbetsgivaren väljer att ta hit arbetskraft från andra länder så gör de det för att de behöver fler yrkesarbetare med kompetens som är likvärdig med ett svenskt yrkesbevis. Att då ge dessa byggnadsarbetare endast 88 procent av lönen tycker vi är fel. Dessutom snedvrider det konkurrensen. Inom Byggnads gör vi aldrig skillnad på folk och folk. Utländska arbetare behövs och ska bedömas på samma grunder som alla andra.

5. En pension att leva på

Byggnads kommer precis som de övriga LO-förbunden att kräva extra satsningar på pensionerna. Våra medlemmar ska kunna känna sig stolta, trygga och starka även som pensionärer.

6. En timma till i arbetstidsförkortning.

Ett bygge är inte vilken arbetsplats som helst. En byggnadsarbetare kan inte springa ett ärende på lunchen eller begära att få gå till gymmet på arbetstid. Vår arbetsplats förflyttar sig beroende på var människor vill bygga och bo. Därför vill vi ha en timma till i arbetstidsförkortning. För att hinna med det där som alla andra hinner med.

Uppdaterad:
Kategorier: