Framgång för 6F:s krav på låglönesatsning i LO-samordningen

Publicerad:

Det är glädjande att den överenskommelse som vi slöt i LO-samordningen nu får genomslag i den uppgörelse som facken inom industrin träffat idag. Vi vill speciellt framhålla vikten av att man med denna överenskommelse har kommit överens om en låglönesatsning som skapar förutsättningar för att lågavlönade som tjänar under 24 000 kronor kan få en bättre löneökning. Detta utan krav från arbetsgivaren på villkorsförsämringar. Det är en viktig princip som därmed läggs fast. Och något som 6F arbetat hårt för under lång tid.

Uppdaterad: