Johan Lindholm

Nytt avtal klart på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

I dag har Byggnads och arbetsgivarorganisationen VVS Företagen kommit överens om ett nytt Teknikinstallationsavtal VVS & Kyl. Avtalet löper på tre år.

Publicerad:

– Jag välkomnar det nya avtalet som ger våra medlemmar bra villkor de kommande tre åren. Vår förhandlingsdelegation har gjort ett bra jobb och ännu en gång visat att den svenska modellen fungerar, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm

– Efter långa och ibland stökiga förhandlingar har vi nu ett avtal som jag känner mig ganska nöjd med. Det är alltid ett givande och tagande men jag tycker att vi har fått med flera av våra viktiga frågor, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

– Framförallt vill jag lyfta fram den extra pensionsavsättningen och en extra höjning av lönen för gruppen övriga arbetare. En annan framgång är att de som har beredskapsarbete har fått en förbättrad reglering av dygnsvila vid nattarbete, avslutar Torbjörn Hagelin.

Uppdaterad: