Byggnads

Nytt treårigt byggavtal klart: ”Byggnads har visat vägen och tagit ansvar”

Byggfacket Byggnads och arbetsgivarföreningen Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt byggavtal.

– Vi parter på arbetsmarknaden tycker inte lika, men vi kan ta ansvar och kompromissa på båda sidor. Så fungerar den svenska modellen, och nu har den levererat igen, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Publicerad:

Det var sent igår kväll som parterna kunde enas om ett nytt avtal. Avtalet är treårigt och det sista året kan sägas upp.

– Ända sedan Byggnads tog kampen för huvudentreprenörsansvaret har vi arbetat för en bransch med ordning och reda där vi kan få bort låglönekonkurrensen. Detta arbete har vi tagit med oss in i årets avtalsrörelse. I det nya avtalet finns ytterligare verktyg för att säkra schyssta villkor och att våra kollektivavtal följs, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

– Vi har inte tyckt lika och det har varit tuffa förhandlingar där vi fått ge och ta på båda sidor. Men vi har nu nått ett avtal som båda parter kan enas kring. Det känns otroligt bra, Sveriges byggnadsarbetare kan sträcka på sig idag, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

– Det är mycket som krävs för att ett bygge ska vara en bra och säker arbetsplats och nu har vi tagit resan mot framtidens trygga och schyssta byggarbetsplats ett ordentligt kliv längre. Byggnads har visat vägen och tagit ansvar, säger Johan Lindholm.
Utöver extra pensionsavsättning, löneökning och låglönesatsning enligt LO-samordningen har bland annat följande uppgörelser träffats:

 1. Ett förstärkt och vässat huvudentreprenörsansvar
 2. Tydligare regler för att förhindra lönediskriminering av utländsk arbetskraft
 3. En fastställd lägstalön för utstationerad arbetskraft för att förhindra lönedumpning
 4. Överenskommelser för att göra branschen attraktivare för alla:
  - separata omklädningsrum för män och kvinnor,
  - förbättrade villkor för gravida byggnadsarbetare,
  - arbetsgrupp med syfte att förbättra jämställdhet och integration. Visselblåsarfunktion utarbetas. Här diskuteras förstärkt trygghet för byggnadsarbetare som vågar säga ifrån vid kränkningar på jobbet.
 5. Förbättrad skyddsombudsutbildning
 6. Fler vägar in i byggbranschen genom att vi möjliggör yrkesintroduktionsanställning och yrkespraktik
 7. Arbetsgrupp tillsätts för översyn av arbetstidsförläggning
 8. Tidlistor klara innan sommaren 2017.
 9. Ökad arbetstidsförkortning med 1 timme till 40 timmar/år.
Uppdaterad:
Kategorier: